4ac, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme, pr. 19-02-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

4ac, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme

Adresse

Engebækvej 43
7270 Stakroge

Udlejet parcelhus på 79 m².

Stakroge er en by i Midtjylland beliggende 25 km øst for Tarm, 8 km sydøst for Sønder Felding, 17 km nord for Grindsted og 34 km syd for Herning. Byen hører til Herning Kommune og ligger i Region Midtjylland. Dagligdagens fornødenheder klares i Sønder Felding eller Sønder Omme, der også byder på børnepasning, skole, sport m.m.

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser med naboer til den ene side og marker til den anden. Grundarealet er ifølge tingbogen 5.398 m², heraf 0 m² vej.

Auktionskøber gøres opmærksom på, at ejendommen er udlejet. Der er dog ikke indgået en lejekontrakt mellem lejer eller udlejer, og der betales ikke husleje. Der er ligeledes ikke betalt depositum ifm. lejemålets begyndelse. Auktionskøber skal derfor være opmærksom på, at få lejeforholdene bragt i orden.

Ejendommen er opført i 1948 og til-/ombygget i 1966. Ejendommen er opført i mursten med tag af fibercement, herunder asbest, jf. BBR. Det bebyggede areal er på 79 m², og det samme er boligarealet jf. BBR. Dertil kommer kælder på 70 m², jf. BBR.

Iflg. BBR. består ejendommen af 3 værelser, bad og toilet samt køkken. Ved besigtigelsen kunne det dog konstateres, at der ikke er værelser i stueplan, men at der i kælderen er indrettet 3 værelser.

Ejendommens 79 boligkvadratmeter er indrettet med lille, central entré, hvorfra der er adgang til køkken med tilhørende spisestue, badeværelse med spabad samt stue med brændeovn.

Kælderen indeholder 3 værelser (formentlig ikke godkendt til beboelse), garderobe, fyrrum, vaskerum og udgang til baghaven.

Udvendigt er der på bagsiden opført en overdækning.

Af BBR fremgår det, at der i forbindelse huset skulle være opført en carport med et bebygget areal på 19 m² og et overdækket areal på 16 m², men denne er fjernet og i stedet erstattet af et brændeskur.

Derudover har boligen endnu et stort og et mindre skur i baghaven, som dog ikke fremgår af BBR.

Generelt er ejendommen i en meget dårlig forfatning. Indvendigt ser det ud til at være længe siden, at ejendommen er blevet vedligeholdt, og det samme gør sig gældende udvendigt. Vinduer, vinduesrammer og tag bærer præg af tidens tand, og flere steder i murværket er fugerne smuldret væk.

Rekvirenten har fået oplyst, at ejendommen tidligere lejere har haft brugt den store grund som losseplads. Derfor befinder der sig anseelige mængder murbrokker, store poser med isoleringsmateriale, ødelagte toiletter, tagbeklædning, gamle træbrædder, biler m.m. på grunden. Auktionskøber skal påregne omkostninger til oprydning og bortskaffelse heraf.

Jf. BBR opvarmes ejendommen med flydende brændsel, men ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der i kælderen er installeret et brændefyr. Det fremgår endvidere af BBR, at der på ejendommen forefindes to olietanke (anlægsnr. 1 og 2), men dette forhold kunne hverken af- eller bekræftes ved besigtigelsen.

Lejer oplyser, at ejendommens to vaskemaskiner, mrk. Vestfrost og Electrolux, tilhører denne, og derfor ikke medfølger i handlen.

Ejendommen anvendes til beboelse og er beliggende i landzone på privat/fælles vej (oplyst af Herning Kommune pr. telefon, da det ikke fremgår af kort over vejforsyning).

Ejendommen er beliggende inden for en spildevandsplan med fælleskloakering, og matrikelnummeret er beliggende inden for et kloakopland jf. ejendomsdatarapporten. Der er planlagt ændring af kloakeringen til separatkloakering. Planlagt årstal for ikrafttræden og ændring af status fremgår ikke af ejendomsdatarapporten. Som afløbsforhold er der registreret, at der er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg, jf. ejendomsdatarapporten. Der er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat vandforsyningsanlæg.

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Jf. ejendomsdatarapporten er der kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. For yderligere information herom, kontakt da regionen.

Lokalplaner samt kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på kommunens hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8557

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 117.800, heraf grundværdi kr. 420.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Bent Norup Refsgaard

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Herning Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-19 kl. 11:30
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8557

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 11.03.2021 kl. 11.30. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8557

Retskreds

AS 179/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-02-20 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.