420, Genner, Ø. Løgum, pr. 24-02-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

420, Genner, Ø. Løgum

Adresse

Genner Bygade 34
6230 Rødekro

Ejendommen er en beboelses- og forretningsejendom med tilhørende værksted.

Ejendommen er beliggende i Genner nord for Aabenraa og er opført i 1962 med om-/tilbygning i 1971.

Det tinglyste areal udgør 2.097 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er opført i letbeton med tag af fibercement, herunder asbest. Det bebyggede areal udgør i henhold til BBR 130 m².

Ejendommen er indrettet med et køleskabe og fryser af mærket Brandt, ovn af mærket Brandt, kogeplader af mærket Brandt samt en vaskemaskine af mærket Bosch.

Til ejendommen hører tillige et værksted på 318 m² med udnyttet tagetage på 80 m², således det samlede erhvervsareal udgør 398 m², jf. BBR.

Bygningen er opført i letbeton med tag af fibercement, herunder asbest. Bygningen er opført i 1969 og er uden varmeinstallation.

Ejendommen vandforsynes fra privat, alment vandforsyningsanlæg og er jf. BBR separatkloakeret.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer.

Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 15.01.2021.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke ved køb på tvangsauktion, og en køber på en tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes desuden, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager indbetalingskort eller ej.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8665.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 199.500, heraf grundværdi kr. 1.100.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Lotte Schmidt, Steffan Arnold Eisenblætte

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aabenraa Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-22 kl. 09:00
Retten i Sønderborg

Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8665

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 410.000. Der blev indgået hammerslagsaftale.

Retskreds

AS 6-398/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-02-25 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.