1ip, Tarupgård, Paarup, pr. 02-03-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1ip, Tarupgård, Paarup

Adresse

Rugårdsvej 183
5210 Odense NV

Ejendommen er et enfamilieshus i to plan og med kælder beliggende i Odense NV. Ejendommen er iht. BBR opført i 1931, og har et registreret boligareal på samlet 108 m². Hertil kommer den førnævnte kælder med et registreret areal på 64 m² samt en garage med et registreret areal på 24 m².

Ejendommen indeholder i stueplan entré og to værelser samt et køkken, hvoraf det ene af værelserne på tidspunktet for besigtigelsen var aflåst og derfor ikke kunne besigtiges.

Ejendommens tagetage indeholder repos, et badeværelse og tre værelser, hvoraf de tre værelser ligeledes var aflåste og ikke kunne besigtiges.

Endelig var ejendommens kælder aflåst på tidspunktet for besigtigelsen, hvorfor denne heller ikke var mulig at besigtige.

Ejendommen fremstår i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand og er ikke ryddeliggjort, såvel indvendigt som udvendigt.

Efter registrerede oplysninger sker opvarmning med fjernvarme, vandforsyning sker fra privat vandforsyningsselskab, og afløb sker til spildevandsforsyningens renseanlæg. For yderligere information vedrørende forsyning, afløb, arealer m.v. henvises til bl.a. ejendomsdatarapport med bilag.

I forhold til ejendommens afløb kan det oplyses, at der ved besigtigelsen fandtes indikationer på, at afløb fra køkkenet er ført udvendigt til nedløbsbrønd.

Overdækket terrasse på ejendommens nordlige side fremstår ikke registreret i BBR.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse og offentlige oplysninger, og uden ansvar for rekvirenten.

Rekvirenten opfordrer til, at der sker besigtigelse af ejendommen inden eventuel budgivning.

Tinglyst areal 447 m², heraf vej 0 m².

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 395.200, heraf grundværdi kr. 1.150.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Konkursboet Maria Olsson

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Kurator, advokat Anders Madsen

Asylgade 7
5000 Odense C

Auktionsbekendtgører

Kurator, advokat Anders Madsen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-23 kl. 11:30
Retten i Odense

Albanigade 30
5000 Odense C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kurator, advokat Anders Madsen

Asylgade 7
5000 Odense C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Odense

Rekvirering af salgsopstilling


Kurator, advokat Anders Madsen

Asylgade 7
5000 Odense C

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. 2. Auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 760.000. Besigtigelse kan aftales ved henvendelse til advokatsekretær Lene Kronborg på kontorets tlf.nr. 72301023 eller dir. tlf. 88441148. Salgsopstilling udleveres fra advokatkontoret og kan tillige ses på www.tvangsauktioner.dk og www.itvang.dk.

Billeder: Ejendommens ejer, Maria Olsson blev taget under konkursbehandling ved dekret afsagt af Skifteretten i Odense den 03.06.2019. Advokat Anders Madsen er udpeget som kurator. Som led i konkursboets forsøg på realisering af fallentens aktiver, har ejendommen været udbudt til salg i fri handel via ejendomsmægler. I den forbindelse blev ejendommen fotograferet i november 2019. Disse fotos, som har været tilgængelige online via ejendomsmæglerens annonceringer og salgsopstilling, er tilgængelige på www.tvangsauktioner.dk, www.itvang.dk og www.boliga.dk. Det bemærkes udtrykkeligt, at billederne ikke kan tages til indtægt for ejendommens aktuelle fremtræden og stand, hvorfor der også opfordres til, at der sker besigtigelse af ejendommen inden eventuel budgivning. Tilstandsrapport og elinstallationsrapport: I forbindelse med ovennævnte salgsbestræbelser rekvirerede konkursboet tilstandsrapport og elinstallationsrapport, begge udarbejdet den 14.11.2019, som er vedlagt salgsopstillingen. Det bemærkes udtrykkeligt, at rapporterne ikke kan tages til indtægt for ejendommens stand, hverken aktuelt eller historisk. Der opfordres som nævnt til, at der sker besigtigelse af ejendommen inden eventuel budgivning, og der henvises til sædvanlige vilkår for overtagelse af ejendom på tvangsauktion. Ejendommens benyttelse/lejemål: Ifølge den vedlagte lejekontrakt med tillæg, er ejendommen udlejet til en privatperson. I lejekontrakten er følgende aftalt om lejemålets benyttelse: ”Lejer må benytte det lejede til andet end beboelse, herunder erhverv”. Rekvirenten har ikke yderligere eller dokumenterede oplysninger om benyttelsen, men de faktiske omstændigheder på ejendommen giver rekvirenten mistanke om, at der muligvis drives prostitution fra ejendommen. Særlige aftaler: Konkursboet har under bobehandlingen konstateret, at ejendommens lejer ikke tidligere har betalt ejendommens forbrugsudgifter, som det ellers er forudsat i lejekontrakten, indgået af fallenten og lejer den 01.12.2018. Konkursboet har afgivet påkrav om betaling, hvorefter lejer fremkom med et tillæg til lejekontrakten. Det fremgår af tillægget, at samtlige forbrugsomkostninger er indeholdt i den aftalte leje. Tillægget til lejekontrakten er indgået af fallenten og lejer den 01.12.2018. Konkursboet har overvejet at bestride gyldigheden af tillægget, men ingen kreditorer har vist sig villige til at indestå for omkostningerne til yderligere undersøgelse af og eventuel forfølgelse af ovennævnte krav. Ifølge lejekontrakten er der aftalt en gensidig uopsigelighed de første 5 år, dvs. perioden 01.12.2018 til den 30.11.2023. Alternativt opråb: Rekvirenten foreslår at ejendommen opråbes alternativt i forhold til lejekontrakt med tillæg, herunder særligt for så vidt angår rettigheder, der ikke følger direkte af lejelovens regler. Rekvirenten gør i den forbindelse opmærksom på, at lejekontrakten med tillæg prioritetsmæssigt skal placeres efter rekvirentens fordringer, idet de sidstnævnte er bedst i tid og dermed først i ret. Panthaverregnskab: Foreløbigt panthaverregnskab er vedlagt salgsopstillingen. Der tages forbehold for endeligt regnskab, der kan opstilles, når ejendommen er overdraget, der er modtaget slutopgørelser fra forsyningsselskaberne m.v. Overskud på panthaverregnskabet tilfalder udækkede panthavere efter deres prioritetsrækkefølge, såfremt den konkrete panteret giver vedkommende ret til indtægter af ejendommen. Skyldige ejendomsskatter – forfalden gæld til kommunen: I henhold til bilaget ”forfalden gæld til kommunen” udgør restancen pr. 23.02.2021 kr. 17.281,77. Rekvirenten har efterfølgende indhentet opdelte opgørelser til brug for salgsopstillingen, således at krav for tiden forinden konkursdekretets afsigelse den 03.06.2019 er medtaget i salgsopstillingen og skal betales af auktionskøber. Krav for tiden efter dekretdagen er betalt af konkursboet og medtaget i panthaverregnskabet. Indefrosne ejendomsskatter: Indefrosne ejendomsskatter forfalder over for sælger ved ejerskifte og er derfor indtil videre afsat i panthaverregnskabet, således at beløbet afregnes af konkursboet. Der tages derfor forbehold for eventuelle ikke oplyste indefrysningsbeløb, der kan påhvile ejendommen og dermed auktionskøber.

Retskreds

AS 408/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-03-03 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.