59f, Rynkeby by, Rynkeby, pr. 05-03-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

59f, Rynkeby by, Rynkeby

Adresse

Lille Gyde 6
5350 Rynkeby

Tinglyst areal 1.088 m², heraf vej 0 m².

Der er tale om en beboelsesejendom, hvor både grund og hus bærer præg af at have stået ubeboet hen i 10 år, hvilket tillige har besværliggjort det at besigtige ejendommen.

Ejendommen er opført i 1900, og der er sket til- og ombygninger i 1958. Ejendommen er opført i mursten, og taget består af fibercement herunder asbest – det bebyggede areal består af 106 m².

Det fremgår endvidere af BBR, at der er registreret 2 udhuse på henholdsvis 26 m² og 36 m² – standen er meget usikker, da det ikke har været muligt at besigtige disse henset til, at grunden er meget tilgroet.

Det præciseres, at ovennævnte ejendomsoplysninger er baseret på udskrift af BBR-ejermeddelserne samt besigtigelse, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed. BBR-udskrifterne er ikke et bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Interesserede købere opfordres til at besigtige ejendommen/grunden forinden tvangsauktionen, og tidspunkt herfor kan aftales med Advokathuset Svendborg A/S – på 62212124 att.: sekretær Christina Stamer.

Ejendommene ejes af et konkursbo. Kurator har administreret ejendommene siden konkursdekretet, den 16.09.2020 og frem til endelig auktion. I tilknytning til administrationen udarbejdes et regnskab over indtægter og udgifter i overensstemmelse med konkurslovens § 87. Korrigeret regnskab vil blive fremlagt senest på tvangsauktionen. Overskud ved pantets bestyrelse tilfalder de panthavere, som ikke opnår fuld dækning gennem købesummen, og hvis panteret omfatter indtægter af pantet. Underskud ved pantets bestyrelse tilsvares af tvangsauktionskøber.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 210.700, heraf grundværdi kr. 570.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Morten Vestergaard Stærke Dynesen under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Morten Vestergaard Stærke Dynesen under konkurs
Kurator, advokat Claus Olsen, Advokathuset Svendborg A/S
Krøyers Stræde 3
5700 Svendborg

Auktionsbekendtgører

Advokathuset Svendborg A/S

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-30 kl. 10:30
Retten i Odense
Kælderen
Albanigade 30
5000 Odense C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokathuset Svendborg A/S

Krøyers Stræde 3
5700 Svendborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Odense

Rekvirering af salgsopstilling


Advokathuset Svendborg A/S

Krøyers Stræde 3
5700 Svendborg

Ekstra bemærkninger

Interesserede købere opfordres til at besigtige ejendommen/grunden forinden tvangsauktionen, og tidspunkt herfor kan aftales med Advokathuset Svendborg A/S – på 62212124 att.: sekretær Christina Stamer.

Retskreds

AS 49/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-03-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.