7c, Jennum by, Spentrup, pr. 05-03-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7c, Jennum by, Spentrup

Adresse

Dyssehøjvej 14
8981 Spentrup

9d, Jennum by, Spentrup

Adresse

Dyssehøjvej 14
8981 Spentrup

Tinglyst areal matr. nr. 7 c, Jennum by, Spentrup, 378 m², heraf vej 0 m², og tinglyst areal matr. nr. 9 d, Jennum by, Spentrup, 339 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende tilbagetrukket og ugeneret i landsbyen Jennum, lige uden for Spentrup og ca. 9 km nord for Randers. Huset fremstår med ydervægge i bindingsværk, gavle i træ, mens taget er belagt med rød eternit, der vurderes i middel stand. Vinduerne er i trærammer og fra 2003.

Huset er indrettet med entré med klinkegulv og opvarmet med el. Fra entré adgang til fyrrum, hvor gasanlæg er monteret. Der er ligeledes adgang til ældre badeværelse med brus – anslået fra 70'erne. Fra entréen er der adgang til køkken og værelse. I direkte forbindelse med køkken ligger stuen, hvor der ligeledes er adgang til værelse. Fra stuen er der desuden adgang til soveværelse, som fører ud til badeværelse – anslået fra 90'erne - og til bryggers. Gulvene er trægulve og klinkegulve, der mangler fuger. Der er gulvvarme i køkken samt i det badeværelse, der ligger i forlængelse af soveværelset. Lofterne er blandede gipsplader og trælofter.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Gorenje komfur, Voss emhætte samt Ardo køleskab. Vaskemaskine og tørretumbler tilhører efter det oplyste lejer. Ejendommen opvarmes med naturgasanlæg.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand udvendigt og dårlig vedligeholdelsesstand indvendigt. Del af nedløbsrør mangler på siden af ejendommen. Der er skimmelsvamp i bryggerset, antageligt grundet manglende udluftning. Vinduesrammerne indvendigt er medtagne.

Til ejendommen hører desuden et udhus.

Udenomsarealerne består af stor og anvendelig have, der ikke er tilgroet.

Adressen er fordelt på to matrikler, 7 c og 9 d. Ud fra matrikelkort synes en del af huset og hele skuret at ligge på matriklen 44 b, der har noteringen Byens gade.

Tidligere lejer har oplyst, at han fraflytter ejendommen, og at han ikke har tilgodehavende hos ejer i forbindelse med lejemålet.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Der er forbud mod opvarmning med el. Der er givet påbud om tilslutning til separatkloakering med frist 01.01.2019. Der må forventes omkostninger hertil. Det fremgår ikke, hvilken status Dyssehøjvej har på det stykke, som grænser op til ejendommen. Der kan være omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse af vejen.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 03.12.2008 og energimærkning gyldigt 5 år fra 06.06.2008. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1727. Til-/ombygningsår: 2003 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Bindingsværk. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal 120 m². Samlet bygningsareal 120 m². Samlet boligareal 120 m². Antal værelser: 4. Antal toiletter: 2. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb.

Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Naturgas.

Bygningsnr.: 2
Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: Ukendt. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal: 36 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vedr. matr. nr. 7 c Jennum by, Spentrup. Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Påbud om forbedret rensning: Skal tilsluttes separatkloakering. Frist for forbedret rensning: 01.01.2019.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 104.500, heraf grundværdi kr. 760.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Anne-Mette Frederiksen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-05-05 kl. 10:30
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers

Rekvirering af salgsopstilling


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com oplys sag 510742-225780/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstilling kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 54-271/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-03-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.