3c, Bærs by, Estvad, pr. 05-03-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3c, Bærs by, Estvad

Adresse

Bærsholmvej 2
7800 Skive

Blandet bolig og erhvervsejendom tæt ved Skive.

Ejendommen har tidligere været indrettet til erhvervsbrug for en vognmandsforretning samt med et boliglejemål.

Ejendommen kan erhverves sammen med Bærsholmvej 4, 7800 Skive, som ligeledes er begæret solgt på tvangsauktion den 02.03.2021. Bærsholmvej 4 er den private del af ejendommen, der er et omrids af på oversigtskortet.

Størstedelen af ejendommen er opført i stålspærkonstruktion beklædt med stålplader. En mindre del af ejendommen er opført i gasbeton. Saddeltag belagt med både stål- og eternitplader. Der er plastikvinduer monteret med termoruder.

Det tinglyste areal udgør 10.364 m², heraf vej 0 m². Det samlede boligareal udgør 69 m². Hertil kommer der 2.348 m² erhvervsarealer.

Ejendomsværdi pr. 01.10.2019 udgør kr. 3.500.000, heraf grundværdi kr. 153.300.

Bygning 1:
Indeholder ældre lagerafsnit med tilhørende bolig. Bygningen er opført i 1964 og er om-/tilbygget i 1997.

Bygningen har adgangs- og tilkørselsforhold på bagsiden af ejendommen.

Boligen er indrettet med værelse i forbindelse med entré, køkken, soveværelse samt stue. Badeværelset er under ombygning.

Bygningen har et bebygget areal på 287 m², heraf 218 m² erhvervsareal og 69 m² boligareal.

Bygning 3:
Største del af bygning 3 fremstår som uisoleret lager. Bygningen er opført 1975 og om-/tilbygget i 2000.

Bygningen er ligeledes indrettet med isoleret værkstedsafsnit, fyrrum med ejendommens pillefyr, ældre velfærdsfaciliteter med toilet og bad samt et mindre produktions- og lagerafsnit. Der er gode porte i gavlen mod oplagspladsen. Den bagerste gavl er uden beklædning.

Bygningen er en erhvervsbygning og har et bebygget areal på 1.700 m².

Bygning 4:
Bygningen er opført i 1978 og består af uisoleret lager og værksted beliggende på bagsiden af ejendommen. Bygningen er opdelt i flere afsnit med mulighed for adgang igennem hele bygningen.

Bygningen er en erhvervsbygning og har et bebygget areal på 430 m².

Bygningen opvarmes via pillefyr.

Udenomsarealerne er belagt med henholdsvis grus og beton, og asfaltbefæstet kørselsareal omkring ejendommen.

Der er en nedgravet olietank fra 1988.

Ejendommen fremstår i brugt stand.

OBS! Det skal endvidere oplyses, at der i beboelsesejendommen er sket vandskade. Vandskaden er meldt til forsikringen, men forsikringen har mundtligt oplyst, at vandskaden ikke dækkes via forsikringen.

Obs! Køber skal tåle, at der afholdes auktion over de af boet ejede aktiver, herunder at der sker udlevering af aktiver fra adressen efter overtagelse af ejendommen på auktion.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8616.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 153.300, heraf grundværdi kr. 3.500.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Kurt Dahlerup Berthelsen under konkurs og Lone Hamann Berthelsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Kurator, advokat Morten Moltke Nygaard
Advokatfirmaet Rödstenen
Dalgas Avenue 42
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Rödstenen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-04-06 kl. 10:15
Retten i Viborg
Retssal H
Klostermarken 10
8800 Viborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Rödstenen

Dalgas Avenue 42
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8616

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 160.000.

Retskreds

AS 2-236/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-03-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.