15b, Torup by, Torup, pr. 06-03-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

15b, Torup by, Torup

Adresse

Hollerupvej 3
8860 Ulstrup

20q, Torup by, Torup

Adresse

Hollerupvej 3
8860 Ulstrup

Landhus til renovering, 20 km vest for Randers.

Ejendommen består af 2 matrikelnumre:

- Matr. nr. 20 q Torup by, Torup, med et grundareal iflg. tingbogen på 621 m², heraf vej 0 m².
- Matr. nr. 15 b Torup by, Torup, med et grundareal iflg. tingbogen på 800 m², heraf vej 0 m². Denne matrikel går iflg. BBR lidt ind over nabogrunden.

Samlet grundareal iflg. tingbogen er på 1.421 m², heraf 0 m² vej.

Vurderet areal er 1.604 m² iflg. ejendomsvurderingen. Der foreligger ingen oplysninger om, hvorfor der er forskel på det tinglyste areal og det vurderede areal.

Ejendommen ligger i Ulstrup, som er en stationsby i Østjylland ca. 20 km vest for Randers.

Ejendommen er opført i 1880 og indeholder 4 værelser, 1 køkken, 1 toilet og 1 badeværelse fordelt på 75 m², i henhold til BBR.

Ved besigtigelsen blev det konstateret, at det kun er stueetagen, der er beboelig. På stueetagen er der 2 værelser, et køkken, et toilet og et vaskerum med installeret brusebad.

Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 77 m² samt areal af udnyttet tagetage på 35 m². Ejendommen er fordelt på 2 etager.

Ifølge ejeren er taget tæt, men trænger til udskiftning. Ejer har materiale til et nyt tag liggende på grunden.

Det kunne på besigtigelsen konstateres, at huset siden opførelsen har fået skiftet vinduer og døre. Det er dog uvist, hvornår de er blevet udskiftet. Derudover er huset af kommunen erklæret bevaringsværdigt, hvorfor man skal være opmærksom på, at kommunen skal godkende eventuelle ændringer af husets facade.

Som tidligere oplyst består ejendommen af to matrikelnr. på hver sin side af vejen.

Den ene matrikel består af selve huset, som engang var en gammel købmandsforretning med bagvedliggende have, hvor der befinder sig en gammel jernbanevogn. Jernbanevognen skal flyttes med kran, og ejer har engang indhentet et tilbud på kr. 40.000 for at få den fjernet. Der foreligger endvidere et gammel lager til opbevaring af øl, som har indgang på ejendommen, men fortsætter under naboens grund. Grunden er ca. 800 m².

Der foreligger ingen oplysninger om, hvorvidt en auktionskøber kan overtage brugen af denne grund.

Den anden matrikel på modsatte side af vejen består af overdækket garage samt et skur med tre indgange til tre separate rum. Der er ingen el eller vand på denne grund. Grunden er 621 m².

Husets indvendige stand er ringe. Der er ingen hårde hvidevarer i køkkenet, men en vaskemaskine og tørretumbler i vaskerummet, som kun er et par år gamle. Som det fremgår af billederne, så trænger huset til en kærlig hånd.

De var ikke muligt at bese 1. sal på ejendommen, men ifølge ejeren er den ikke beboelig. Der mangler sågar isolation på denne etage.

Der hører til ejendommen et udhus på 28 m², det er uvist, hvornår det er bygget. Udhuset er ikke længere beboelsesværdigt.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med oliefyr. Dog kunne det på besigtigelsen konstateres, at oliefyret er fjernet, og der nu anvendes en brændeovn fra 2007 til opvarmning af huset.

Ejendommen anvendes til beboelse og er beliggende i landzone og ud til offentlig vej.

Som afløbsforhold er der registreret separatkloakeret jf. ejendomsdatarapport.

Andel af matr. nr. 15 b, som er dækket af planen, er 100%.
Andel af matr. nr. 20 q, som er dækket af planen, er 22%.

Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat vandforsyningsanlæg.

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Ejendommen er beliggende i et følsomt indvindingsområde.
Der er beskyttede naturtyper på matr. nr. 20 q, som er eng.
Ejendommen er beliggende inden for en kirkebyggelinje.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Randers Kommunes hjemmeside.

Køber skal være opmærksom på, at der pga. midlertidig indefrysningsordning af grundskyld kan være et indefrosset beløb hos kommunen, som hæfter personligt på ejeren af ejendommen. Såfremt beløbet ikke kan opkræves af sælger, falder kravet tilbage til den nye ejer af ejendommen. Køber må således forvente en efteropkrævning heraf. Det indefrosne beløb udgør p.t. kr. 0.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8573

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 112.300, heraf grundværdi kr. 330.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Benny Nedergaard

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Randers Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-04-14 kl. 10:30
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8573

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 07.04.2021 kl. 12.15. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8573

Retskreds

AS 54-355/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-03-07 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.