Berg Berg, cvr: 3116, pr. 06-03-2021

Skifteretten i Horsens har den 04.03.2021 indledt gældssaneringssag for

Berg Berg
CVR-nr. 3116

Adresse

Ring Byvej 22
8740 Brædstrup

Sagsnr. SKS 41-44/2021

Enhver, der har fordring eller andet krav mod Berg Berg, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. 04.03.2021, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger.

Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Claus Winther Jensen, Emil Møllers Gade 41, 1., 8700 Horsens, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse.

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

Retten i Horsens, den 04.03.2021.

Retskreds: Retten i Horsens

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-03-07 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.