221, Nr. Smedeby, Bov, pr. 27-04-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

221, Nr. Smedeby, Bov

Adresse

Solbakken 17
6340 Kruså

Tinglyst areal 1.480 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i Smedeby ved Kruså på en stor hjørnegrund på 1.480 m².

Huset er opført i 1½ plan og fremstår med skalmurede facader, der er vandskurede og hvidmalede, og taget er belagt med røde metalplader. Huset har gode Outline trævinduer fra 2004 – alle skiftet i stueetagen. Opvarmning sker med naturgasanlæg. Der er formentlig mulighed for at udnytte tagetagen, hvorved husets areal kan komme op på ca. 180 m². Der er ikke trappe til 1. sal.

Huset er indrettet med: entré, bryggers, tre soverum, vinkelkøkken med HTH-elementer hvid almuestil fra ca. 2004, stor stue samt badeværelse med beige klinker, pudsede vægge, bruseniche og skabsarrangement. Lofterne er almindelige trælistelofter og gulvene er hhv. laminatgulve, faste tæpper og klinker.

Ved besigtigelsen kunne konstateres følgende nyere hårde hvidevarer: indbygningsovn, keramisk kogeplade samt sort vægemhætte.

Ejendommen har gennemgået modernisering i 2003, men trænger igen til modernisering. Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Der er algedannelse på endegavle, ringe sternkant samt råd i træstolper, og huset trænger til facaderenovering/maling. Der er mange effekter på ejendommen, og der må forventes omkostninger til rydning.

Til ejendommen hører 20 m² udhus samt meget simpel carport. Udenomsarealerne er græsbegroede uden egentligt haveanlæg.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el og forblivelsespligt til naturgas. Ejendommen ligger inden for områdeklassificering som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt. Der er registreret beskyttede sten- eller jorddiger. Ejendommen ligger ud til privat fællesvej, og der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1960. Til-/ombygningsår: 2003. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 1. Antal værelser: 5. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal 122 m². Overdækket areal 47 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder & tagetage) 122 m2. Samlet tagetageareal 96 m2. Samlet boligareal 122 m2. Vand og afløb: Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed. Opvarmningsmiddel: Naturgas.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: Uoplyst. Bebygget areal: 20 m².

Oplysninger om grunde: Vand & afløb: Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 187.500, heraf grundværdi kr. 850.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Lars Floutrup

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilsestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-05-21 kl. 10:00
Retten i Sønderborg
Retssal 10, nævningeretssalen
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Heidi Højbjerg på e-mail: hho@njordlaw.com - med oplysning om sags nr. 510742-226252/hho
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 6-78/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-04-28 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.