5ak, Stenlille by, Stenlille, pr. 29-04-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5ak, Stenlille by, Stenlille

Adresse

Assentorpvej 5
4295 Stenlille

5dc, Stenlille by, Stenlille

Adresse

Assentorpvej 5
4295 Stenlille

Ejendommens samlede areal udgør 504 m² og fordeler sig således:

Matr. nr. 5 ak Stenlille by, Stenlille: 135 m², heraf vej 0 m².
Matr. nr. 5 dc Stenlille by, Stenlille: 369 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus beliggende i byzone.

Ifølge BBR er følgende registreret:
Beboelsen er opført i 1933 i mursten med fibercement herunder asbest som tagdækning. Bebygget areal er 79 m², og det samlede beboelsesareal udgør 117 m², hvoraf 38 m² er udnyttet tagetage. Ejendommen indeholder 3 værelser, toilet, bad og køkken.

Udhus med bebygget areal på 20 m² (ukendt opførelsesår). Udhuset er opført i mursten og med tagdækning af metal.

Ejendommens varmeinstallation er centralvarme med en fyringsenhed, og opvarmningsmiddel er flydende brændsel.

Ejendommen er tilsluttet privat vandværk og er fælleskloakeret (spildevand + tag- og overfladevand).

Ifølge ejendomsdatarapporten er ejendommen beliggende inden for en spildevandsplan AAF – separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning).

Endvidere er ejendommen beliggende inden for varmeforsyningsområde med individuel naturgasforsyning. Der er forbud mod elopvarmning.

Rekvirentens supplerende bemærkninger efter besigtigelse af ejendommen den 08.03.2021:

Ejendommen er opført i mursten, der er kalket. Tagdækning er bølgeplader/eternit. Der er i ejendommen delvist isat termoruder. Køkken og bad er af ældre dato.

Udhuset er opført i mursten og kalket. Tagdækningen på udhuset er pandeplader/metalplader.

Ejendommen opvarmes via pillefyr, der er placeret i udhuset.

Havearealet, 369 m², er ikke sammenhængende med boligparcellen, idet den adskilles af privat vej. Haven består hovedsageligt af en græsplane, hvorpå der er placeret et mindre skur opført i mursten og kalket samt et skur opført i plastplader.

Ejendommen er meget mangelfuldt vedligeholdt, og bebos af ejer.

Der er etableret separat kloakering frem til ejendommen. Ejendommen er ifølge ejeren ikke tilsluttet.

Ejendommen er ifølge ejer forsikret i Topdanmark, og der er betalt præmie frem til september.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 273.400, heraf grundværdi kr. 950.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Gert Peter Nielsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Advokatgaarden I/S for Sorø Kommune

Torvet 4
4180 Sorø

Auktionsbekendtgører

Retten i Næstved

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-05-19 kl. 11:30
Retten i Næstved
Multihal - Næstved Firmasport
Kasernevej 24
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatgaarden I/S

Torvet 4
4180 Sorø

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved

Rekvirering af salgsopstilling


Advokatgaarden I/S

Torvet 4
4180 Sorø

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion: kr. 350.000. Henvendelse vedrørende besigtigelse skal ske til mh@advokatgaarden.com.

Retskreds

AS 3-29/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-04-30 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.