40b, Svallerup by, Svallerup, pr. 01-05-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

40b, Svallerup by, Svallerup

Adresse

Svallerup Bygade 26
4400 Kalundborg

41b, Svallerup by, Svallerup

Adresse

Svallerup Bygade 26
4400 Kalundborg

Areal ifølge tingbog:
Matr. nr. 40 b Svallerup by, Svallerup: 1.698 m², heraf vej 0 m².
Matr. nr. 41 b Svallerup by, Svallerup: 290 m², heraf vej 0 m².

Ifølge BBR-ejermeddelelsen kan følgende oplyses:

Bygning 1:
Fritliggende enfamilieshus opført i 1918 i mursten med tegltag. Væsentlig om- eller tilbygning i 1956.

Ejendommen har et samlet boligareal på 205 m², hvoraf 135 m² udgør stueplan og 70 m² er udnyttet areal af 1. sal. Boligarealet fordeler sig med 5 værelser, køkken samt toilet/badeværelse. Herudover 10 m² kælder.

Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed.
Opvarmningsmiddel: Fast brændsel.
Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel.

Bygning 2:
Udhus opført i 1918 i mursten med fibercementtag. Væsentlig om- eller tilbygning i 1956. Udhuset har et bebygget areal på 70 m².

Bygning 3:
Garage opført i 1918 i mursten med tagdækning af metalplader. Væsentlig om- eller tilbygning i 1956. Garagen har et bebygget areal på 80 m², overdækket areal 48 m².

Efter besigtigelse af ejendommen, der alene er besigtiget udefra, kan følgende oplyses:

1½-plans ejendom opført i mursten, der efterfølgende er malet/kalket, sort sokkel, termovinduer samt rødt tegltag.

På ejendommen forefindes endvidere garage opført i mursten, der efterfølgende er malet/kalket samt overdækning. Overdækningen forbinder garage og hovedhus.

Herudover tilbygning/udhus opført i gule mursten

I forbindelse med besigtigelsen kunne rekvirenten konstatere, at bygning 2 rettelig er bygning 3 og omvendt.

Rekvirenten kunne endvidere konstatere, at der var revner i væg og sokkel, at flere tagsten er knækkede samt at flere tagrender er defekte.

Der vil blive fastsat dato for fremvisning af ejendommen umiddelbart før auktionen.

Indefrosset grundskyldsstigning udgør kr. 2.366,40 pr. auktionsdagen, den 19.05.2021.

Der henvises specifikt til salgsopstillingens side 37 vedrørende planlagte ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering:

Planlagt kloaktype: separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning.
Årstal for planlagt ændring af status: 2024.
Årstal for planlagt ikrafttrædelse: 2025.

Der henvises endvidere til salgsopstillingens side 41, hvori det er anført, at ejendommen er beliggende inden for en kirkelinje.

Ifølge skorstensfejeren, der fører tilsyn med ejendommen, er der på ejendommen 2 brændeovne samt en pillebrændeovn.

Som bilag til salgsopstillingen vedlægges endvidere brev af 06.09.2002 fra Region Sjælland, hvoraf det fremgår, at ejendommen er taget ud af regionens register over forurenede ejendomme. Rapport fra undersøgelsen, der refereres til i brevet fra Region Sjælland, kan rekvireres hos rekvirenten.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8930

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 429.300, heraf grundværdi kr. 1.700.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Anna-Lisa Mose Gaarde

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Anna Nygaard v/bobestyrer i boet, advokat Klaus S. Jørgensen v/advokat Susanne Rhodstrand
Advodan Holbæk
Gl. Ringstedvej 61
4300 Holbæk

Auktionsbekendtgører

Advodan Holbæk

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-05-19 kl. 10:30
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Holbæk

Gl. Ringstedvej 61
4300 Holbæk

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8930

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 40-69/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-05-02 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.