414, Mjels, Oksbøl, pr. 08-06-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

414, Mjels, Oksbøl

Adresse

Engsletvej 1
6430 Nordborg

39, Mjels, Oksbøl

Adresse

Engsletvej 1
6430 Nordborg

Tinglyst areal 14.887 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen, som er en tidligere landbrugsejendom, består i dag af 2 beboelsesbygninger og 2 sammenbyggede udhuse indrettet som henholdsvis garage/værksted og hestestald med 3 båse og fyrrum.

Ejendommen er idyllisk beliggende i den istidsskabte bakkede natur tæt på Stegs Vig og Mjels Vig.

Udenomsarealerne omgiver bygningerne med god plads til alle sider og støder op til omkringliggende marker.

Arealerne vest og nord for bygningerne var ved besigtigelsen meget fugtige/våde. Vandet stammer efter det oplyste fra nabomarkerne og flyder både som overfladevand og fra undergrunden.

Engjorden på ejendommens nordlige side må efter det oplyste ikke dyrkes eller behandles ud over afgræsning. Der forefindes på arealet grønne løvfrøer.

Bygning 1:
Ejendommens oprindelige stuehus opført i 1740 med vognport mellem bygning 1 og bygning 7 (hønsehus) til ejendommens daværende gårdsplads. Til-/ombygget i 1994. Boligareal 243 m².

Murværk er kalkede mursten, og taget er ældre bølgeplader, eternit eller lignende. Det er oplyst, at der muligvis mangler undertag, hvilket afstedkommer fugt.

Bygningen indeholder oprindelig entre/forstue med terrazzogulv, indgang til nuværende spisestue med flot plankegulv og adgang til stor dagligstue med laminatgulv.

Fra spisestuen adgang til stort spisekøkken med nyere inventar og hvidevarer og opvarmet klinkegulv. Fra køkkenet ligeledes adgang til dagligstuen og til baggang.

Fra baggangen, som går over i stort bryggers med opvarmet klinkegulv (daglig indgang), adgang til spisekammer, toilet og 2 gode værelser samt trappe til 1. sal.

1. sal indeholder repos samt stort værelse og stort badeværelse med vinylgulv og brusekabine.

Generelt i bygningen forefindes lysnede rustiklofter og synlige bjælker.

Vinduerne i bygningen trænger til nye ruder henholdsvis udskiftning.

Gårdhaven ved bygningen (tidligere gårdsplads med kopstensbelægning) oplyses at være fredet/bevaringsværdig. Dette ses ikke tinglyst.

Bygning 2:
Bolig opført i 1900 og til-/ombygget i 1988. Boligareal 133 m².

Murværk i gule teglsten. Taget er ældre, rød tegl.

Bygningen indeholder entre/forstue med terrazzogulv.

Derfra adgang til god stue (sammenlagt af oprindeligt 2 rum). Fra stuen adgang til køkken med ældre inventar og med spisekammer og adgang til baggang med udgang i husets gavl.

Fra køkkenet videre adgang til godt soveværelse og derfra til toilet/badeværelse med klinker.

Generelt plankegulve i huset.

1. salen er ikke aktuel som bolig, men ifølge BBR udnyttet for så vidt angår 24 m².

Stueetagen har bortset fra spisekammeret monteret gangbare plasttermovinduer. 1. salens og spisekammerets gamle trævinduer er 1-lags og formentlig modne til udskiftning.

Bygning 6:
Udhus sammenbygget af 2 længer med skotrende på langs mellem de to afdelinger.

Den ene længe er indrettet med garage/værksted med gode anvendelsesmuligheder. Gulvet ligger lavt i forhold til omgivelserne, hvilket medfører vandindtrængen ved bygningens vestlige side, hvor arealet omkring bygningen er meget fugtigt/vådt. Vandet stammer fra omkringliggende marker.

Den anden længe er indrettet med hestebokse m.v. og fyrrum med pillefyr, som forsyner begge boliger med varme og varmt vand.

Taget på bygning 6 består af bølgeplader og er slidt og utæt og bør skiftes.

Bygning 7:
Sammenbygget med bygning 1 via vognport. Registreret som hønsehus på 60 m². Samme udvendige materialer som bygning 1.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer.

Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 15.03.2021.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen er p.t. udlejet, men lejer fraflytter ejendommen den 15.04.2021.

Det bemærkes, at køber indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til lejelovgivningen.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 228.600, heraf grundværdi kr. 1.200.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Kim Callesen og Charlotte Guldhammer Callesen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Sparekassen Vendsyssel v/advokat Lars Østerstrand Mikkelsen
HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Auktionsbekendtgører

Retten i Sønderborg, Fogedretten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-07-01 kl. 10:30
Retten i Sønderborg
Fogedretten
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Lars Østerstrand Mikkelsen
HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Lars Østerstrand Mikkelsen
HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Ekstra bemærkninger

Auktionen er omberammet fra den 03.06.2021 til den 01.07.2021.

Retskreds

AS 6-88/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-06-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.