53b, Benløse by, Benløse, pr. 08-06-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

53b, Benløse by, Benløse

Adresse

Benløse By 38
4100 Ringsted

Tinglyst areal 630 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er godt beliggende i Benløse By, som er en hyggelig ”landsby” i selve Benløse med blandt andet gadekær. Boligen ligger tæt på skole, indkøb m.v. og har udsigt til en slettemark.

Huset fremstår med ydervægge i bindingsværk med sort træ og hvid tegl, og taget er belagt med røde tegl. Husets vinduer er termoruder.

Huset er i stueetagen indrettet med: Stue og spisestue i et, som ligger i forlængelse af køkkenet, badeværelse og entré. Badeværelset er et flisebadeværelse i brunlig farve – anslået 10 år gammelt. Køkkenet er et lyst og godt indrettet Designa-elementkøkken med lyse fronter. 1. sal indeholder repos, kontor/værelse og stort, flot soveværelse eller stue med imponerende udsigt og stor altan. Huset har plankegulve og klikgulve samt hvide trælofter og fritlagte bjælker. Tidligere garage er lukket af og indrettet med gulv og vinduer, men er ikke godkendt til beboelse.

Ejendommen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt.

Ejendommen ligger ud til slettemark og fra 1. sal udsigt til ”naturen”. Ejendommen har en dejlig have og god terrasse.

Ejendommen er alene besigtiget udvendigt, men tidligere indvendigt.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplan. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Ejendommen ligger 92% i byzone og 8% i landzone. Ejendommen ligger inden for kirkebyggelinjer.

Der er planlagt ændring fra fælles- til separatkloakering med ikrafttræden i 2032.
Ejendommen opvarmes med oliefyr og brændeovn i stuen. Der er ikke på BBR registreret nogen olietank.

Ejendommen ligger ud til privat fællesvej, og der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en elinstallationsrapport med udløbsdato 24.06.2021. Rapporten er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at rapporten alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvis gennemført.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1858. Til-/ombygningsår: 1982. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Bindingsværk. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 75 m². Samlet bygningsareal 75 m². Samlet tagetageareal 37 m². Heraf udnyttet tagetage 37 m². Samlet boligareal 112 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel. Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel. Bemærkninger for bygning: Ombygning, nye døre og vinduer, flytning af trappe m.v.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1987. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Tagpap med lille hældning. Bebygget areal: 24 m².

Bygningsnr.: 3
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1971. Materialer: Ydervæggens materiale: Træ. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 24 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 462.600, heraf grundværdi kr. 1.200.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Susanne Hintze (ejerandel 1/10) og Alan Hintze (ejerandel 9/10)

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-06-29 kl. 13:30
Retten i Roskilde
Retssal 2
Ved Ringen 1
4000 Roskilde

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen - på e-mail: sl@njordlaw.com - med oplysning om j.nr. 510742-226452/sl
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Roskilde

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 14-94/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-06-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.