27e, Nørbæk by, Nørbæk, pr. 08-06-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

27e, Nørbæk by, Nørbæk

Adresse

Fårupvej 4
8990 Fårup

Kombineret bolig og erhverv i Nørbæk.

Obs! Denne ejendom er på 1. auktion blevet opråbt sammen med Fårupvej 1, 8990 Fårup. Begge ejendomme vil ligeledes blive opråbt samlet på 2. auktion.

Ejendommen er beliggende i Nørbæk, ca. 2 km fra centrum af Fårup tæt på forsamlingshus og efterskole. Dagligdagens fornødenheder klares i Fårup, der byder på indkøbsmuligheder, skole, børnehave m.m. Fårup er en stationsby beliggende 14 km sydøst for Hobro og 16 km nordvest for Randers.

Grundarealet er ifølge tingbogen 517 m², heraf 0 m2 vej.

Ejendommen består af 6 bygninger, jf. BBR-meddelelsen:

Bygning 1 - hovedejendommen. Opført i 1886 i halvandet plan med ydervægge af mursten og tag af fibercement, herunder asbest. Det bebyggede areal er på 82 m², og det samlede boligareal er på 133 m², hvoraf 60 m² udgør udnyttet tagetage, og 9 m²er registreret som erhverv. Samlet areal i ejendommen er på 142 m². Hertil kommer dyb kælder på 3 m².

Ifølge BBR er hovedejendommen indrettet med 6 værelser, heraf 1 værelse til erhverv, 3 toiletter, 1 bad samt køkken. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at ejendommen i stueplan er indrettet med entré, en stor stue med adgang til køkken og et badeværelse. Fra køkkenet er der adgang til en udestue, som er i forholdsvis dårlig stand. På ejendommens 1. sal er der en repos, fire værelser, et toilet samt et depot med adgang til garagens loft. Fra førnævnte udestue er der adgang til større garage/værksted, som også kan tilgås fra vejen gennem en større port. Der medfølger både vaskemaskine, tørretumbler, køleskab og opvaskemaskine, men der garanteres ikke for funktionsdygtigheden.

Bygning 2 - udhus. Opført i 1886 med et bebygget areal på 54 m². Varmeinstallation: centralvarme med én fyringsenhed. Varmeinstallationen kunne dog ikke lokaliseres ved besigtigelsen. Denne bygning fungerer som garage/værksted. Under garagen findes en kælder med et toilet samt to større rum.

Bygning 3 - udhus. Opført i 1960 med et bebygget areal på 54 m². Varmeinstallation: centralvarme med én fyringsenhed.

Bygning 4 - udhus. Opført i 1959 med et bebygget areal på 30 m². Varmeinstallation: centralvarme med én fyringsenhed. Ifølge BBR er placeringen af denne bygning usikker, men ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der på bagsiden af hovedejendommen er - som tidligere nævnt - opført en udestue, som muligvis kan være den anførte bygning 4. Såfremt det er korrekt, er der ingen varmeinstallation i denne bygning.

Bygning 5 - udhus. Opført i 1963 med et bebygget areal på 70 m². Varmeinstallation: ingen. Denne bygning er en tilbygning til bygning 2 og fungerer som garage/værksted.

Bygning 6 - udhus. Opførelsesåret er ukendt og bebygget areal er ifølge BBR 2 m². Ifølge BBR er beliggenheden af denne bygning er usikker og kunne da heller ikke lokaliseres ved besigtigelsen.

Ifølge BBR opvarmes hovedejendommen med flydende brændsel, men ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er installeret pillefyr i ejendommen.

Generelt er ejendommen ikke særlig vedligeholdt. Ejendommens tag er i nogenlunde stand, dog med undtagelse af taget på ejendommens garage, som formentlig skal skiftes inden længe. Ejendommens vinduer ser noget medtagede ud, og enkelte ruder er itu. Det er svært at vurdere, om det - ud over de defekte ruder - alene er vinduesrammerne, der trænger til en kærlig hånd.

Der foreligger tilstandsrapport fra 2007 og 2008.

Ejendommen anvendes til beboelse og forretning og er beliggende i landzone og ud til offentlig vej.

Ejendommen er beliggende inden for en spildevandsplan og et kloakopland med separatkloakering, jf. ejendomsdatarapporten.

Som afløbsforhold er der registreret, at der er separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand, jf. ejendomsdatarapporten. Der er tillige anført at vandforsyningen for ejendommen er privat vandforsyningsanlæg. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Jf. ejendomsdatarapporten er der for ejendommen mulighed for kollektiv varmeforsyning, og matrikelnummeret er beliggende i et forsyningsområde med naturgas. Der er i området forsyningsforbud mod el.

Ejendommen er beliggende inden for en kirkebyggelinje. Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Der er ikke indefrysningslån på ejendommen.

Der er ingen lokalplaner for ejendommen. Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på kommunens hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8439.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 41.400, heraf grundværdi kr. 690.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Person med navne- og adressebeskyttelse

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Randers Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-06-30 kl. 13:00
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8439

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 10.000. Denne ejendom er på 1. auktion blevet opråbt sammen med Fårupvej 1, 8990 Fårup. Begge ejendomme vil ligeledes blive opråbt samlet på 2. auktion.

Retskreds

AS 54-326/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-06-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.