61, Nørbæk by, Nørbæk, pr. 08-06-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

61, Nørbæk by, Nørbæk

Adresse

Fårupvej 1
8990 Fårup

Garage og lagerbygning i Nørbæk.

Obs! Denne ejendom er på 1. auktion blevet opråbt sammen med Fårupvej 4, 8990 Fårup. Begge ejendomme vil ligeledes blive opråbt samlet på 2. auktion.

Ejendommen er beliggende i Nørbæk, ca. 2 km fra centrum af Fårup tæt på forsamlingshus og efterskole. Dagligdagens fornødenheder klares i Fårup, der byder på indkøbsmuligheder, skole, børnehave m.m. Fårup er en stationsby beliggende 14 km sydøst for Hobro og 16 km nordvest for Randers.

Grundarealet er ifølge tingbogen 460 m², heraf 0 m² vej.

På ejendommen er der opført en garage og lagerbygning i 1982, jf. BBR. Det bebyggede areal er på 81 m², og det samme er erhvervsarealet, jf. BBR.

Bygningen på ejendommen fremstår i dårlig stand, og det ser ud til at være længe siden, at bygningen er blevet vedligeholdt. Dele af tagbeklædningen er faldet af, og det vides ikke, om taget er tæt. Arealet rundt om bygningen er tilvokset og fyldt med byggematerialer, gamle dæk og træbrædder. Auktionskøber må påregne oprydning på ejendommen.

Ejendommen anvendes til fabrik og lager og er beliggende i landzone og ud til offentlig vej.

Ifølge ejer er ejendommen ikke forsikret.

67% af ejendommen er beliggende inden for en spildevandsplan (separatkloakering) og 28% af matrikelnummeret er beliggende inden for et område med kloakopland PK18.01, jf. ejendomsdatarapporten.

Jf. ejendomsdatarapporten er der for ejendommen mulighed for kollektiv varmeforsyning, og matrikelnummeret er beliggende i et forsyningsområde med naturgas. Der er i området forsyningsforbud mod el.

Der er ikke registreret hverken afløbsforhold eller vandforsyning på ejendommen, jf. ejendomsdatarapporten. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Ejendommen er iflg. ejendomsdatarapporten beliggende inden for en kirkebyggelinje. Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Der er ingen lokalplaner for ejendommen. Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på kommunens hjemmeside.

Der er ikke indefrysningslån på ejendommen, jf. besvarelse fra kommunen - se bilag.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8438.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 50.300, heraf grundværdi kr. 64.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Person med navne- og adressebeskyttelse

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Randers Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-06-30 kl. 13:00
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8438

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 10.000. Denne ejendom er på 1. auktion blevet opråbt sammen med Fårupvej 4, 8990 Fårup. Begge ejendomme vil ligeledes blive opråbt samlet på 2. auktion.

Retskreds

AS 54-325/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-06-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.