2b, Blenstrup by, Gjerlev, pr. 08-06-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

2b, Blenstrup by, Gjerlev

Adresse

Krogagervej 78
8983 Gjerlev J

Helårsbolig i landlige omgivelser.

Ejendommen ligger i Blenstrup i rolige og grønne omgivelser ca. 2 kilometer fra Gjerlev by, hvor der findes bl.a. indkøbsmuligheder og tankstation. Fra Blenstrup er der ca. 20 minutters kørsel til Randers.

På matriklen er opført et enfamiliehus samt en garage, og i haven står en mindre skurvogn. Grundarealet er iflg. tingbogen 1.350 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er opført i 1955 i halvandet plan og indeholder 4 værelser, 1 køkken, 1 toilet/badeværelse fordelt på 120 m², hvortil kommer kælder på 80 m², jf. BBR.

Det bebyggede areal er på 80 m², og det samlede tageetageareal er på 64 m², hvoraf 40 m²er udnyttet, jf. BBR.

Indvendig fremstår ejendommen med væsentlige mangler og iøjnefaldende slitage. Væggene er hullede og smuldrende og er flere steder ramt af skimmel/mug. Også gulve, karme og vinduer er medtagede.

I kælderen henligger en betydelig mængde møbler og andet bohave samt affald. Flere rørledninger hænger skævt eller løst fra væggene, og der må påregnes et større oprydningsarbejde i kælderen.

Stuetagen består af entré, køkken, et badeværelse og en stor stue med adgang til overdækket terrasse. I entréen mangler dele af loftspladerne. I køkkenet er gulvet i særlig dårlig stand, idet det pletvist er dækket med en grøn, muglignende belægning. I køkkenet er installeret opvaskemaskine (Bosch) og komfur med indbygget ovn (Wasco), men det kunne ved besigtigelsen ikke konstateres, om inventaret er funktionelt.

Første sal er indrettet med to værelser, et mindre opholdsrum mellem disse samt en skunk. Hele etagen er belagt med gulvtæppe. I opholdsrummet er der et større hul i loftet med frit udsyn til tagspærene, og på det ene værelse er loftbrædderne bølgende i formen. Også på denne etage må medregnes et større oprydningsarbejde af løst bohave og affald.

Udvendigt fremstår stuehuset ikke vedligeholdt, og især den overdækkede terrasse samt garagebygningen er medtagede. Heller ikke taget fremstår vedligeholdt, men i moderat omfang tilgroet med mos. Til huset hører en større have, hvor der er opsat en mindre skurvogn og et legehus/-tårn. Haven er uplejet, og der henligger en del affald.

Der hører til ejendommen en garage på 80 m², som er opført i 1955. Der er ifølge BBR-rapporten plads til et eller to køretøjer. Desuden konstateredes det ved besigtigelsen, at der har været ført en form for dyrehold, formentlig høns, i garagebygningen. Bygningen fremstår i ringe stand; den nordvendte væg er indvendigt revnet lodret på midten, og de bærende træbjælker syner stedvist gennemvædede. Køber må desuden påregne et betydeligt oprydningsarbejde i og omkring garagebygningen.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med centralvarme fra med én fyringsenhed. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at denne enhed formentlig er et træpillefyr placeret i kælderen. Da ejendommen ikke var opvarmet ved besøget, er det dog uvist om installationen virker.

Det fremgår af BBR, at der i 1963 er en nedgravet olietank på ejendommen, som sidenhen er tømt og afblændet. Forholdet kunne ikke bekræftes ved besigtigelsen, ligesom det af BBR fremgår, at der ingen dokumentation for opgravning/afblænding foreligger.

Ejendommen anvendes til beboelse og er beliggende i landzone på en hjørnegrund ud til offentlig vej på den ene side samt privat vej/fællesvej på den anden. Auktionskøber gøres opmærksom på, at omkostninger til vedligeholdelse og renovering af privat vej/fællesvej kan forekomme.

Jf. ejendomsdatarapporten er ejendommen beliggende inden for en spildevandsplan, og matrikelnummeret er beliggende inden for et kloakopland med fælleskloakering, men pr. 2018 er der vedtaget et nyt kloakopland med separatkloakering, hvor spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning. Der er for denne ejendom givet påbud om tilslutning af separatkloakering senest 01.11.2019. Auktionskøber skal derfor påregne udgifter hertil.

Som afløbsforhold er det registreret, at der er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg, jf. ejendomsdatarapport. Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat vandforsyningsanlæg.

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et følsomt indvindingsområde.

Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Randers Kommunes hjemmeside.

Der er ikke indefrysningslån i ejendommen.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8598.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 77.600, heraf grundværdi kr. 600.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Dorthe Engbjerg Jensen og boet efter Niels Jørgen Engbjerg Jensen (uskiftet bo).

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Randers Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-06-30 kl. 14:30
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8598

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 80.000.

Retskreds

AS 54-341/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-06-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.