10eø, Give by, Give, pr. 08-06-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

10eø, Give by, Give

Adresse

Gyvelvej 11
7323 Give

Helårsbolig i villakvarter centralt i Give.

Ejendommen ligger i Give i roligt villakvarter ca. 600 meter fra byens centrale indkøbsmuligheder.

Ejendommen har et grundareal ifølge tingbogen på 984 m², heraf 0 m² vej.

Det fritliggende enfamilieshus er opført i 1973 og til- og ombygget i 1995 og indeholder en stue, tre værelser, køkken samt et badeværelse fordelt på et boligareal på i alt 124 m², jf. BBR. Dertil kommer en udestue på 13 m², jf. BBR.

Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 137 m². Ejendommen er fordelt på 1 etage. Ydervægsmaterialet er gule mursten, og tagdækningen er udført i bølgeeternitplader. Huset fremstår udvendigt generelt vedligeholdt.

Huset har to indgange. Fra hoveddøren træder man ind i et lille indgangsparti, som leder ud i en fordelingsgang, hvorfra størstedelen af husets værelser kan tilgås. Husets køkken og badeværelse er begge af nyere dato og fremstår velholdte. Køkkenet har hårde hvidevarer som induktionskogeplade og ovn af mærket Gram. Bag ved køkkenet er en baggang med udgang til husets baghave.

Der hører til ejendommen en garage samt skur opført i 1972 og til- og ombygget i 1999, som samlet udgør 36 m², jf. BBR. Garage og skur er opført i mursten med tagdækning af fibercement herunder asbest.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med fjernvarme suppleret af en brændeovn, der er placeret i husets stue. Det kan hertil oplyses, at ejendommen er beliggende i et forsyningsområde med fjernvarme fra Give Fjernvarme, og at der er forsyningsforbud mod opvarmning med el, jf. ejendomsdatarapporten.

Ejendommen anvendes til beboelse og er beliggende i byzone og ud til offentlig vej.

Ejendommen er beliggende inden for en spildevandsplan, og matrikelnummeret er beliggende inden for et kloakopland med fælleskloakering, jf. ejendomsdatarapporten. Matrikelnummeret er beliggende inden for et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist og med mulighed for udtræden kun for regnvand.

Som afløbsforhold er der registreret fælleskloakeret spildevand samt tag- og overfladevand, jf. ejendomsdatarapporten. Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat vandforsyningsanlæg, og ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Ejendommen er beliggende inden for en skovbyggelinje.

Der er ingen lokalplan for ejendommen. Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapporten kan læses på Vejle Kommunes hjemmeside.

Rekvirenten kan ikke oplyse om standen af skur, garage og ét værelse på ejendommen, da rekvirenten er blevet nægtet adgang hertil.

Det kan oplyses, at der ikke er indefrosset grundskyld på ejendommen.
Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8982.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 260.900, heraf grundværdi kr. 1.100.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Kim Nielsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Vejle Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-07-02 kl. 10:10
Retten i Kolding
Retssal 11
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8982

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 25.06.2021 kl. 10.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8982.

Obs: Fristen i punkt 4 i bekendtgørelsen om tvangsauktionsvilkår (se bilag) ændres således, at samtlige bydende på første auktion er bundet af deres bud indtil slutningen af eventuel ny auktion, dog højest i 10 uger fra første auktion.

Retskreds

AS 12/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-06-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.