Thomas Steenberg (tidl. Thomas Nielsen), cvr: 27866816, pr. 08-06-2021

Sø- og Handelsrettens skifteret har den 03.06.2021 indledt gældssaneringssag for

Thomas Steenberg (tidl. Thomas Nielsen)
CVR-nr. 27866816

Adresse

Århusgade 38, 5
2100 København Ø

Sagsnr. G 116/21-F

Thomas Steenberg har drevet virksomheden Steenberg Gruppen v/Thomas Steenberg, Vigerslev Allé 116, 1. tv., 2500 Valby, CVR-nr. 27866816.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde og dokumentere sit krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor skifteretten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger.

Anmeldelsen bør indeholde oplysning om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Thomas Munkhøj Haslev, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse senest kl. 16.00 (fredag dog kl. 15.00).

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering, jf. konkurslovens § 208 b, stk. 1.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 04.06.2021.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-06-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.