4h, Kærby by, Kærby, pr. 22-06-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

4h, Kærby by, Kærby

Adresse

Guldgaden 17
8983 Gjerlev J

25c, Kærby by, Kærby

Adresse

Guldgaden 17
8983 Gjerlev J

30d, Kærby by, Kærby

Adresse

Guldgaden 17
8983 Gjerlev J

Grundarealet er ifølge tingbogen 4.840 m², heraf 640 m² vej. Det gøres opmærksom på, at matr. nr. 4 h Kærby by, Kærby, ikke er placeret rundt om ejendommen, men et stykke derfra ved kirken.

Ejendommen ligger i Gjerlev, som er en landsby ca. 17 km fra Randers.

Ejendommen er opført i 1907 og ombygget i 1976 og indeholder 5 værelser, 1 køkken, 1 toilet og 1 badeværelse fordelt på 180 m² i 2 plan, i henhold til BBR. Ved besigtigelsen blev der konstateret i 4 værelser i stuetagen inkl. stue og bryggers, medens der på tagetagen er 2 værelser, et større skab og stue. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 98 m² samt areal af udnyttet tagetage på 82 m².

Ejendommen er med eternittag, jf. BBR. Taget fremstår i ringe stand.

Ejendommen bærer præg af ikke at være færdigbygget. Der er således ikke et eneste rum i hverken hus eller lade/garage, der fremstår passende til beboelse.

Der hører til ejendommen et udhus på 192 m², som er opført i 1907.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med centralvarme.

Ejendommen anvendes til beboelse og er beliggende i landzone og ud til privat/fælles/offentlig vej. Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommen er beliggende på privat vej/fælles vej. Omkostninger til vedligeholdelse og renovering af vej kan forekomme.

Som afløbsforhold er der registreret fælleskloakeret. Der er planlagt separatkloakering med ikrafttrædelse 2019.

Ejendommen er beliggende i kloakopland N1.2. Det fremgår af spildevandsplanen, at oplandet N 1.2 ikke er korrekt separatkloakeret. Hvis spildevandsplanen bliver vedtaget, forventes det, at oplandet sammen med resten af Kærby bliver separatkloakeret i 2021-2022. Efterfølgende skal de interne kloaker på ejendommene separeres. Dette vil medføre udgifter for køber.

Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat vandforsyningsanlæg.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Randers Kommunes hjemmeside.

Ejendommen er beliggende inden for kirkebyggelinie.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8732.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 75.200, heraf grundværdi kr. 650.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Konkursboet Martin Vestergaard Hansen v/kurator, advokat Ole Husum

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Randers Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-08-11 kl. 12:30
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8732

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 100.000.

Retskreds

AS 54-378/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-06-23 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.