45, Lundtoft, Kliplev, pr. 30-06-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

45, Lundtoft, Kliplev

Adresse

Lundtoft Bygade 1A
6200 Aabenraa

Forretnings/beboelsesejendom.

Ikke-sagkyndig besigtigelse af ejendommen Lundtoft Bygade 1A, 6200 Aabenraa.

Det tinglyste areal udgør 1.246 m², heraf vej 0 m².

I henhold til BBR er der tale om en kombineret forretnings- og beboelsesejendom, men der er reelt tale om brandtomt, efter ejendommen nedbrændte i maj 2020.

Beskrivelsen sker på baggrund af besigtigelse den 22.03.2021.

Det har været forsøgt undersøgt, hvorvidt der er sket udbetaling af erstatning fra brandforsikringsselskab. Men trods henvendelse til flere forsikringsselskaber, har dette ikke givet noget resultat.

Der henvises generelt til vedlagte BBR-meddelelse.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke ved køb på tvangsauktion, og en køber på en tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes desuden, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager indbetalingskort eller ej.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9037.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 103.100, heraf grundværdi kr. 630.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Marina Logistik ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aabenraa Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-07-29 kl. 09:00
Retten i Sønderborg
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9037

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Sagen er omberammet fra den 01.07.2021.

Retskreds

AS 6-125/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-07-01 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.