44, Stubberup by, Løsning , pr. 01-07-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

44, Stubberup by, Løsning

Adresse

Gammelgade 12
8723 Løsning

Gråpudset murstenshus med sort fibercement tag, opført iflg. BBR i 1877 med om- og tilbygning i 1994. Det samlede bebyggede areal andrager 69 m², beboelsesarealet 87 m² og det samlede tagetageareal andrager 56 m², hvoraf 18 m² er udnyttet tagetage. Der er tillige iflg. BBR i 1950 opført et udhus af mursten med sort fibercement tag på 20 m², der ligeledes er gråpudset som hovedhuset.

Ejendommen indeholder entre med klinkegulv, hvorfra der er adgang til badeværelse med muret bruseniche samt toilet og håndvask med skab. Fra entre er direkte adgang til køkken, som er i åben forbindelse med opholdsstuen med plads til spiseafdeling. Køkkenet indeholder køleskab mrk. Blomberg, mikroovn mrk. Exido, indbygningsovn, keramiske kogeplader, emhætte og opvaskemaskine.

Fra stue er der trappe op til 1. sal, der indeholder lille repos samt større værelse.

I stueetagen forefindes et soveværelse med indbyggede klædeskabe med skydedøre. Ejendommen har trælistelofter, og der er synlige bjælker, ligesom der er loft til kip.

Flisebelagt og overdækket indkørsel med plads til 2 biler mellem ”hovedhuset” og ”udhus/værksted”, der har et areal på ca. 20 m², og som indeholder flere gode rum.

Nem lille have anlagt med græs samt flisebelagt terrasse.

Ejendommen opvarmes ved fjernvarme.

Det tinglyste areal andrager iflg. tingbogen 274 m², heraf vej 0 m². Ejendomsværdien pr. 01.10.2019 andrager kr. 690.000, heraf grundværdi kr. 170.800.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra Kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til bade Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 170.800, heraf grundværdi kr. 690.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Kjeld Nielsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S
v/Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Viemosevej 62
2610 Rødovre

Auktionsbekendtgører

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab v/advokat Niels Hupfeld

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-08-11 kl. 13:30
Retten i Horsens
Mødelokale 2, 1. sal
Godsbanegade 2
8700 Horsens

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Hupfeld og Hove Advokataktieselskab, att. sekretær Lilian Holm, mail: lh@hplaw.dk


Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Horsens og advokat Niels Hupfeld, Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Rekvirering af salgsopstilling


Hupfeld & Hove Advokataktieselskab - downloades på www.Itvang.dk, www.tvangsauktioner.dk
Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Viemosevej 62
2610 Rødovre

Ekstra bemærkninger

Ny auktion Højeste bud på 1. auktion kr. 420.000.

Retskreds

AS 6-55/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-07-02 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.