Michael Vilhelmsen, cvr: 29946825, pr. 03-07-2021

Skifteretten i Randers har den 28.06.2021 indledt gældssaneringssag for

Michael Vilhelmsen
CVR-nr. 29946825

Adresse

Rughaven 23
8410 Rønde

Sagsnr. SKS 62-5292/2021

Michael Vilhelmsen har drevet virksomheden MW Auto & Transport v/Michael Vilhelmsen, Vosnæsparken 110, 8541 Skødstrup, CVR-nr. 29946825, der ophørte pr. 30.09.2012.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod Michael Vilhelmsen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. 28.06.2021, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger.

Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Lars Kirstein Pedersen, Passagen 4, 8500 Grenaa, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse.

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

Retten i Randers, den 28.06.2021.

Retskreds: Retten i Randers

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-07-04 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.