1bx, Smedebæk Mølle, Ejstrup, pr. 09-09-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1bx, Smedebæk Mølle, Ejstrup

Adresse

Ikastvej 53
7361 Ejstrupholm

Beboelsesejendom med ny, fuldisoleret garage.

Tinglyst areal 1.636 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er et enfamilieshus, som ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1966 og til-/ombygget i 1978. Ydervæggene er i mursten, tagdækningen er fibercement, og der er termoruder. Bebygget areal udgør 140 m², hvilket tilsvarer det samlede boligareal, jf. BBR-meddelelsen.

Bygningsnr. 3 og 4 ses ikke længere på matriklen. Til gengæld er der opført en ny fuldisoleret garage med plads til et eller to køretøjer.

Af BBR-meddelelsen fremgår således også, at der verserer tre byggesager - to vedrørende hhv. bygningsnr. 3 og 4, og en vedrørende en ny bygning - bygningsnr. 5.

Boligen trænger såvel indvendigt som udvendigt til en omfattende istandsættelse. Flere steder er der valgt løsninger, som fremstår ufærdige.

Boligen indeholder entré, køkken/alrum i forbindelse med sofastue, bryggers, to badeværelser og fire værelser.

Garagen er nyopført og fremstår i meget fin stand. På nuværende tidspunkt benyttes garagen til opbevaring og sofakrog/tv-stue.

Ejendommen er udlejet, men det er trods flere forsøg ikke lykkedes at komme i besiddelse af lejekontrakten. Ejeren har oplyst, at huslejen udgør kr. 4.500,00 pr. måned, og at lejeren afregner selv forbrugsafgifter direkte til forsyningsværkerne. Det er endvidere oplyst, at der ikke er indbetalt depositum. Såfremt rekvirenten kommer i besiddelse af lejekontrakten, vil denne blive fremlagt på tvangsauktionen.

Ifølge BBR-meddelelsen skulle der på ejendommen være et oliefyr (anlægsnr. 2). Lejer oplyste, at oliefyret var blevet fjernet i forbindelse med nedrivningen af bygningsnr. 3 og 4. Ejendommen opvarmes i stedet med varmepumpe. Vandforsyning sker fra enkeltindvindingsanlæg. Ejendommens afløbsforhold er afløb til spildevandsforsyningen.

Ifølge ejendomsrapporten er der indefrosset grundskyld med kr. 1.092,80, som den nuværende ejer hæfter for tilbagebetalingen af ved salg af ejendommen, men sker der ikke tilbagebetaling, falder kravet tilbage på ejendommen, hvorfor auktionskøber kan risikere at skulle tilbagebetale beløbet til kommunen.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, ejerens oplysninger samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9143.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 118.000, heraf grundværdi kr. 690.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

John Henry Beck Larsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Realkredit Danmark A/S v/advokat Kjeld Skov
Dahl Herning Advokataktieselskab
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Auktionsbekendtgører

Dahl Herning Advokataktieselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-10-01 kl. 10:00
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Dahl Herning Advokataktieselskab

Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9143

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 300.000, størstebeløb opgjort til kr. 42.800.

Retskreds

AS 56/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-09-10 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.