20, Horsbyg, Egvad, pr. 09-09-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

20, Horsbyg, Egvad

Adresse

Tyrholmvej 5
6230 Rødekro

Villa.

Tinglyst areal 20.489 m², heraf vej 0 m².

Nærværende beskrivelse af ejendommen er udarbejdet på baggrund af besigtigelse og tilgængelige offentlige oplysninger i BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport og tingbog. Besigtigelsen er foretaget af en usagkyndig, der særligt har noteret sig følgende:

Ejendommen er opført i 1911 i mursten, og taget er forsynet med nyere ståltag inkl. undertag (ca. 2 år gammelt) (fibercement herunder asbest jf. BBR).

Vinduerne i beboelsen er nyere (2021), og gamle vinduer i stald/udbygninger trænger til vedligeholdelse og udskiftning.

Ejendommen, der er en landejendom/stuehus til landejendom, indeholder entré med trappe til 1. sal (trappen er ikke intakt/meget mangelfuld).

1. salen er et stort rum og med udgang til uudnyttet loftrum.

I underetagen er der køkken og stue i et med klinker, nyere køkken, nyere sort troldtektloft, fyrrum med udgang til haven og stort badeværelse med klinker.

Ejendommen er under ombygning, hvorfor der generelt mangler finish på de igangværende renoveringer. Ejendommen mangler at blive færdigrenoveret.

Garage med adgang til loftsrum over stalden.

Stald med 4 hestebokse og foderrum.

Løsdrift/bygning på marken er ikke på BBR, og mangler vedligeholdelse.

Lastbiltrailer og hestetrailer medfølger ikke.

Ejendommen ligger i landzone jf. ejendomsdatarapporten.

Der er landbrugspligt på ejendommen jf. ejendomsdatarapporten.

Oplysning fra offentlige registre:
Tinglyst grundareal 20.489 m², heraf vej 0 m². Ejendomsværdi pr. 01.10.2020 kr. 490.000, heraf grundværdi kr. 161.300.

Oplysning fra BBR-meddelelse:
Vandforsyning: Brønd. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.

Det bemærkes, at der er bygninger på grunden, som ikke er registreret på BBR.
Der er generelt fejl i BBR, da der er én bygning på grunden bestående af beboelse, fyrrum, stald, foderrum og garage. Bygning B3 er nedrevet.

Bygningsnr. 1: Stuehus til landejendom. Opførelsesår: 1911. Ydervæg: Mursten.
Tagdækning: Fibercement, herunder asbest. Samlet bebygget areal: 81 m², samlet boligareal 106 m² og tagetage 63 m², heraf udnyttet tagetage 25 m².

Antal etager uden kælder og tagetage: 1. Varmeinstallation: centralvarme med én fyringsenhed. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel.

Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal badeværelser: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).

Bygningnr. 2: Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opført i 1911. Samlet bebygget areal: 90 m², samlet erhvervsareal 180 m² og tagetage 90 m², heraf udnyttet tagetage 90 m².

Bygningen er opført i andet materiale og med tag af fibercement.
Varmeinstallation: centralvarme med én fyringsenhed. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel.

Bemærkning for bygning 2: Staldbygning uden nærmere specifikation.

Bygningnr. 3: Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign. Opført i 1959. Samlet bebygget areal: 104 m², samlet erhvervsareal 104 m². Bygningen er opført i andet materiale og med tag af fibercement. Varmeinstallation: ingen.

Bemærkning for bygning 3: Ladebygning.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9312.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2021 kr. 161.300, heraf grundværdi kr. 490.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jeppe Hvidtved under konkurs ved kurator Anders Hvidberg Plum, Andersen Partners

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet Jeppe Hvidtved v/advokat Jacob Fabritius de Tengnagel
Andersen Partners
Buen 11
6000 Kolding

Auktionsbekendtgører

Andersen Partners

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-09-30 kl. 09:30
Retten i Sønderborg
Retssal 8
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Andersen Partners

Buen 11
6000 Kolding

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9312

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 237/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-09-10 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.