7n, Hornslet by, Hornslet , pr. 09-09-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7n, Hornslet by, Hornslet

Adresse

Banevej 1A
8543 Hornslet

Ejerlejligheden er iflg. BBR beliggende i en gråpudset murstensejendom med fibercementtag, og bygningen er opført i 1896 med til- og ombygning i 1983.

Bygningen indeholder iflg. opdateret regnskabstal fra ejerforeningens kasserer, 5 helårsboliger og 5 erhvervslejemål, hvoraf nærværende ejerlejlighed nr. 7 iflg. BBR har et areal på 130 m² (enhedens erhvervsareal). Ejerlejlighedens areal iflg. tingbogen andrager 238 m² med et tinglyst fordelingstal på 1/10. Ejendomsværdien pr. 01.10.2020 andrager kr. 470.000,00, heraf grundværdi kr. 65.600,00.

Fællesudgifter til ejerforeningen andrager pr. måned kr. 600,00. Der henvises til ejerforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og generalforsamlingsreferat i salgsopstillingen. Iflg. BBR opvarmes ejerlejligheden af elvarme.

Erhvervsejerlejligheden er udlejet, og der henvises til lejekontrakter i salgsopstilling.

Ejerlejlighedens stueetage er udlejet til Sun4You, hvorfra der drives et solcenter. Iflg. oplysning fra lejer af solcentret betaler lejer erhvervsleje med kr. 4.780,37 pr. måned henholdsvis kr. 1.500,00 pr. måned (beløbene tillægges ikke moms), og lejer har erlagt kr. 12.000,00 i depositum. Arealet i solcentret andrager iht. den ene lejekontrakt ca. 40 m² og ca. 45 m² samt adgang og brugsret til yderligere ca. 30 m² fællesarealer iht. den anden lejekontrakt.

Kælderarealet på 100 m² er udlejet til privat person iht. lejekontrakt inkl. håndskreven tegning i salgsopstilling. Iflg. oplysning fra lejer af kælderarealet betaler lejer leje med kr. 300,00 pr. måned, og lejer har ikke erlagt depositum.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud.

Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra Kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til både Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 65.600, heraf grundværdi kr. 470.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Benny Poulsen Kristoffersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Alm Brand PIA A/S v/advokat Niels Hupfeld
v/Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Viemosevej 62
2610 Rødovre

Auktionsbekendtgører

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab v/advokat Niels Hupfeld

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-10-06 kl. 11:30
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Hupfeld og Hove Advokataktieselskab, att. sekretær Lilian Holm, mail: lh@hplaw.dk

Viemosevej 62
2610 Rødovre

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Hupfeld og Hove Advokataktieselskab og Retten i Randers

Rekvirering af salgsopstilling


Downloades på intternettet: www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk


Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 280.000.

Retskreds

AS 54/118-2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-09-10 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.