7g, Østby by, Selsø, pr. 10-09-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7g, Østby by, Selsø

Adresse

Østbyvej 11
4050 Skibby

Tinglyst areal 22.274 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser nær Roskilde Fjord, ca. 6 km fra Skibby. Boligen fremstår med pudsende ydervægge i tegl, og taget er belagt med ældre eternit. Vinduerne er termovinduer i trærammer i mindre god stand.

Huset er i stueetagen indrettet med entré, 3 værelser, ældre flisebadeværelse med brus, spisekøkken med grå elementer fra ca. start 00’erne, bryggers med vaskesøjle og centralvarmeinstallation, bagudgang og stue.

Fra stue er trappe til 1. sal, der uden godkendelse er indrettet til beboelse med stue, 2 værelser samt vinylbaderum med brusekabine. Det vides ikke, om 1. sal vil kunne godkendes til beboelse.

Husets gulve varierer mellem laminat-, træ-, flise- og vinylgulve. Lofterne er gips- og listelofter.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Siemens indbygget kogeplade (ca. start 00’erne), emhætte (ca. start 00’erne), Siemens indbygningsovn, ældre Bosch opvaskemaskine, køle-/fryseskab, 2 stk. AEG vaskemaskiner af hhv. ældre dato og anslået +7 år samt ældre Zanussi tørretumbler og ældre Miele tørretumbler.

Ejendommen opvarmes med oliefyr med supplement af brændeovn.

Boligen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand, såvel indvendigt som udvendigt, og trænger generelt til opfriskning.

Til ejendommen hører desuden 4 udbygninger fra hhv. 1864, 1923, 1910 og 1987. Ydervæggene fremstår i tegl/bindingsværk/stålprofilplader, og tag er med bølgeeternittag. Bygningerne fremstår i mindre god til dårlig vedligeholdelsesstand.

Der henstår mange effekter i alle bygningerne. En af bygningerne står i skel til naboen.

Udenomsarealerne er uplejede, og der er henstår efterladte biler, både, traktor, cykler m.m., og der må forventes et større oprydningsarbejde.

Afløbsforhold er i BBR angivet til: Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Der er givet påbud om forbedret rensning til SOP. Frist for forbedret rensning var 01.12.2012. Ejer oplyser, at dette ikke er udført, og der må forventes omkostninger hertil.

Der er i BBR registreret en afblændet olietank fra 1958, men ingen olietank i drift. Det er oplyst, at olietanken fra 1958 ikke er tilsluttet fyret, og at ny overfladetank blot skulle tilsluttes. Dette var ikke muligt at konstatere under besigtigelsen. Det oplystes tillige af ejer, at der er varme i huset, hvorfor en olietank må være tilsluttet.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Der er registreret beskyttet natur i form af sø.

Der er landbrugspligt og formentlig bopælspligt på ejendommen.

Der er tinglyst servitutter om bl.a. master og byggeretligt skel.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Stuehus til landbrugsejendom. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1864. Til-/ombygningsår: 1995. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 152 m². Samlet bygningsareal 152 m². Samlet boligareal 152 m². Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel.

Bygningsnr.: 2
Stald til svin. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1864. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 364 m². Samlet bygningsareal 364 m². Samlet erhvervsareal 364 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.
Bemærkninger for bygning: 13 staldbygning til svinehold. Anvendelseskode ændret af Skatteforvaltningen i forbindelse med nyregistrering af erhvervsbygninger.

Bygningsnr.: 3
Lade til foder, afgrøder m.v. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1923. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal 130 m². Samlet bygningsareal 130 m². Samlet erhvervsareal 130 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: 16 ladebygning. Anvendelseskode ændret af Skatteforvaltningen i forbindelse med nyregistrering af erhvervsbygninger.

Bygningsnr.: 4
Maskinhus, garage m.v. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1910. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Andet materiale. Tagdækningsmateriale: Stråtag. Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bebygget areal 90 m². Samlet bygningsareal 90 m². Samlet erhvervsareal 90 m². Bemærkninger for bygning: 17 maskinhus. Anvendelseskode ændret af Skatteforvaltningen i forbindelse med nyregistrering af erhvervsbygninger.

Bygningsnr.: 5
Maskinhus, garage mv. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1987. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Metal. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 291 m². Samlet bygningsareal 291 m². Samlet erhvervsareal 291 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning. 17 maskinhus. Anvendelseskode ændret af Skatteforvaltningen i forbindelse med nyregistrering af erhvervsbygninger.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb:
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Påbud om forbedret rensning: Rensning skal forbedres til SOP. Frist for forbedret rensning: 01.12.2012.

Oplysninger om tekniske anlæg:
Anlægsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank. Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1958 Størrelsesklasse: 1.
Placering: Nedgravet Sløjfning: Tanken er afblændet. Størrelse: 1.600 l. Indhold: Fyringsgasolie.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 649.100, heraf grundværdi kr. 2.150.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Søren Juul Hansen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilsestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-10-05 kl. 10:00
Retten i Hillerød
Lokale S
Søndre Jernbanevej 18B
3400 Hillerød

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen - på e-mail: sl@njordlaw.com - med oplysning om sagsnr. 510742-226475/sl
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Hillerød

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion blev på kr. 810.000. Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 140/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-09-11 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.