78bh, Slagelse Markjorder, pr. 10-09-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

78bh, Slagelse Markjorder

Adresse

Ægirsvej 14
4200 Slagelse

Brandtomt beboelsesejendom.

Tinglyst areal 844 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en brandtomt efter et enfamilieshus. Der står soklen fra huset og en delvist sammenfalden garage tilbage på grunden.

Slagelse Kommune har oplyst, at den i ejendomsrapporten nævnte verserende byggesag omhandler sikring af brandtomt. Efter branden har ejeren fået påbud om at nedrive de ustabile bygningsdele, hvilket dog endnu ikke er sket, og auktionskøber skal derfor påregne at foretage denne nedrivning.

Grunden er tilsluttet fjernvarme. Vandforsyning sker fra offentligt vandværk.

Ejendommens afløbsforhold er tilkoblet spildevandsforsyningens renseanlæg. Det er uvist, om ejendommens forsynings- og afløbsforhold er blevet beskadiget som følge af branden.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, ejerens oplysninger samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9241.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 440.800, heraf grundværdi kr. 1.650.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Person med navne- og adressebeskyttelse

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S v/advokat Birgitte Jørgensen
Dahl Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg

Auktionsbekendtgører

Dahl Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-10-06 kl. 09:50
Retten i Næstved
Mødelokale F
Kasernevej 20
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Dahl Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18
8800 Viborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9241

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 660.000. Størstebeløb opgjort til kr. 68.850.

Retskreds

AS 3-104/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-09-11 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.