55, Aabenraa, pr. 10-09-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

55, Aabenraa

Adresse

Rådhusgade 6B, 1
6200 Aabenraa

Ejerlejlighed/kontor.

Ikke-sagkyndig besigtigelse af ejendommen Rådhusgade 6B 1. nr. 4, 6200 Aabenraa.

Erhvervsejerlejlighed med fordelingstal 8/100 beliggende centralt i Aabenraa.

Hovedejendommen er en bygning opført i betonelementer med tag af pap.

Ejerlejligheden er indrettet med entre, storrumskontor opdelt med skærme i 6 arbejdspladser, kopimaskine/printer, særskilt konferencerum med bord og 5 stole, opholdsareal med fastmonteret sofa, 3 borde, toilet, lille rum med udgang til trappe.

Areal ifølge BBR er 118 m².

Tinglyst areal 131 m².

Ejerlejligheden er under ombygning.

Arkivrum i kælder, i henhold til BBR 13 m², kunne ikke besigtiges.

Det kvartårlige bidrag til ejerforeningen udgør i henhold til oplysning fra administrator kr. 6.125.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt erhvervsløsørets tilstedeværelse efter auktionen og arealets størrelse.

Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 03. 09.2021.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke ved køb på tvangsauktion, og en køber på en tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes desuden, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager indbetalingskort eller ej.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9319.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 198.800, heraf grundværdi kr. 510.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Flamekeeper ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aabenraa Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-10-14 kl. 11:00
Retten i Sønderborg
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9319

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-240/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-09-11 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.