UWI IVS, cvr: 40238387, pr. 12-10-2021

Ved dekret af 2021-10-07 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

UWI IVS
CVR-nr. 40238387

Adresse

Hans Knudsens Plads 1, 6
2100 København Ø

Sagsnr. K 3030/21-K

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 29.09.2021.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 30.08.2021.

Likvidator har været udmeldt den 24.09.2021.

Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.10.2021.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-10-13 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.