18ey, Ude Sundby, Frederikssund Jorder, pr. 12-10-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

18ey, Ude Sundby, Frederikssund Jorder

Adresse

Elsenbakken 15
3600 Frederikssund

Tinglyst areal 2.027 m², heraf vej 0 m².

Ifølge BBR udgør det samlede erhvervsareal 875 m², heraf 118 m² tagetageareal.

Generelle indledende bemærkninger:
Ejendommen er opdelt i 2 værksteder, et stort opholdsrum/hal med loft til kip og mange mindre rum, der anvendes til lager og kontor, 2 toiletter og et mindre køkken.

Udvendig besigtigelse:

Man kommer til ejendommen via en skydeport. Der er parkeringsareal foran bygningen. Den er opført i gule mursten med skråtag af fibercement, dog med fladt tag på en del af bygningen (se billede og beskrivelse under indvendig besigtigelse.) På gavlen af bygning B er værkstedet udvidet med et rum (sammenhængende med værkstedet) med ydervægge af gråmalet træ. Træet er i meget dårlig stand.

Indvendig besigtigelse:

Bygning A:
Fra receptionen i (bygning B) er der adgang til lille mellemgang, hvorfra man kommer ind i et mindre kontor, et toilet og et køkken. Køkkenet har en skabs-/skuffesektion med vask, 3 overskabe og en opvaskemaskine, intet køleskab eller komfur. Der er klinker på gulvet og hvide lofter og vægge. Der er foruden døren også vindue til mellemgangen. Toilettet har WC og håndvask, men ingen bad.
Mellemgangen har samme gulvbelægning som køkken, kontoret og dele af mellemgang har filtplader på gulvet. Der er murstensvæg mod repceptionen, små lyseblå gulv til loft fliser i toilettet og hvide vægge i kontoret.

Bygning B:
Der er adgang til ejendommen gennem en dør fra gårdspladsen, hvor man kommer ind i et receptionslignende lokale. Der er herfra adgang til større værksted med tilhørende lagerlokale. Der er desuden adgang til værkstedet gennem en port fra pladsen, så man kan kører ind med biler.

Fra receptionen er der adgang til yderligere en mellemgang med adgang til et rum med 3 håndvaske og aflukket toilet. Der er samme fliser som på toilettet i bygning A. Der er desuden et mindre lagerrum.

Bygning C:
Bygningen er et mindre værksted benyttes til reparation af motorkøretøjer. Der er adgang dels via en port ud til og en lille port og døre ind til bygning D1. Gennem den lille port kan man f.eks køre en motorcykel ind i bygning C. Værkstedet forekommer pænt og ryddeligt.

Bygning D1:
Fra det receptionslignende lokale i bygning B går der en lille gang ned i midten af bygning D1. Fra gangen er der adgang til et lagerrum med trappe til 1. sal, der er uudnyttet og bruges delvis til lagerrum. Bag rummet i stueetagen er der et smalt rum uden dør med 4 større opbevaringsskabe af metal (det ligner en større opgave at få skabenene ud), og rummet er helt fyldt op med diverse effekter.Længere henne ad gangen er der yderligere et rum, der ser ud til at blive brugt som kontor og ophold.

På modsatte side af gangen er der et lokale med reoler, der bruges til opbevaring.
Gangen ender i et større rum, hvor der via en skydedør er adgang til et lagerrum, hvorfra der også er dør til værkstedet i bygning B. Det større rum er indrettet med bar, diverse forlystelsesmaskiner og musikanlæg. Der er åbent loft til kip og parketgulv. Der er som nævnt ovenfor adgang til bygning C. Der er stort amerikansk køleskab. Rummet fremkommer pænt og rydeligt.

Bygning D2 (se plantegning):
Der er adgang til bygningen gennem en smal passage mellem E og C (se foto) og fra Byvej. Bygningen er indrettet til beboelse i 2 etager.

Stueetagen består af bryggers med indgang fra gården, videre til køkken, der har induktionskogeplade, almindelig ovn og mikroovn samt kølefryseskab. Fra køkkenet er der adgang til 2 sammenhængende stuer, den ene med dobbelt havedør til gården. I den ene af stuerne er der varmeblæser. Der er fra den ene stue adgang til entre, hvor der er toilet, trappe til 1. sal og hoveddør. Der er pillebrændeovn i entre.

Ad trappen kommer man til en stor fordelingsrepos med adgang til 2 værelser, bad og et større værelse. Det blev oplyst, at der er skimmelsvamp i det ene værelse. Fra det store værelse er der adgang til yderligere 2 små værelser.

Hele bygningen fremtræder pæn invendig.

Bygning E:
Dobbeltgarage i gråmalet træ - dårlig stand.

Lejemål:

Der er i alt 3 lejemål i ejendommen.

Lejemål til Christian Danielsen (bygning A9). Der er betalt kr. 9.000 i depositum og huslejen andrager kr. 3.500 pr. måned.
Lejemål til RC-Autoteknik (Bygning D2 og værksted og kontor i D1). Der er betalt kr. 30.000 i depositum og huslejen andrager kr. 10.200 pr. måned.
Lejemål til TP Flyt og Fragt ApS (Den del af bygning G, hvor der er adgang fra pladsen med port). Der er betalt kr. 18.000 i depositum og huslejen andrager kr. 6.200 pr. måned. Der henvises til lejekontrakter, der er vedhæftet salgsopstillingen.

Tekniske anlæg:
Der forefindes i alt 4 tanke på ejendommen. En nedgravet, der ikke er i drift. En nedgravet, der er i drift, og to placeret over terræn. Der henvises til BBR-meddelelsen.

Lån til indefrysning af ejendomsskat:
Rekvirenten gør opmærksom på, at der efter det oplyste er en gæld til kommunen for lån til stigning i grundskyld. Fra og med 2018 er stigning i grundskyld indefrosset som lån, der forfalder i tilfælde af ejerskifte og påhviler sælger at betale. Efter rekvirentens opfattelse betragtes en auktion i den forbindelse som et ejerskifte i relation til lånet.

Lånet er ikke tillagt fortrinsret, og derfor er de indefrosne beløb ikke medtaget i størstebeløbet. Kravet på lån til stigning af grundskyld (de indefrosne beløb) er alene medtaget i hæftelsesoversigten, hvis Gældsstyrelsen inden auktionens gennemførelse har foretaget udlæg for kravet.

Auktionskøber skal dog være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen og derved reelt pålægge auktionskøber udgiften, hvis sælger ikke indfrier. En auktionskøber må derfor indrette sit bud efter, at der påhviler en forpligtelse herfor.

For nærværende ejendom er der ikke indeholdt stigninger i grundskylden.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9306.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2021 kr. 709.500, heraf grundværdi kr. 2.600.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Dasa Group ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S v/advokat Jacob Pehrson
Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup

Auktionsbekendtgører

Horten Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-11-02 kl. 09:00
Retten i Hillerød

Søndre Jernbanevej 18B
3400 Hillerød

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Horten Advokatpartnerselskab

Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9306

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Fremvisning af ejendommen: Ved fremvisning af ejendommen kan det blive nødvendigt at dele interesserede op i mindre grupper. Det henstilles, at kun ejer, rettighedshavere og liebhavere, der har i sinde at byde på ejendommen, møder op til tvangsauktionen, da der er et begrænset antal siddepladser til rådighed.

Retskreds

AS 173/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-10-13 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.