12xa, Melby by, Melby, pr. 12-10-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

12xa, Melby by, Melby

Adresse

Lisegårdsvej 12B
3360 Liseleje

Tinglyst areal 683 m², heraf vej 0 m².

Ubebygget grund på 683 m², heraf 0 m² vej, iht. tingbogen. Grunden er beliggende Lisegårdsvej 12B, 3360 Liseleje.

Den ubebyggede grund er beliggende Lisegårdsvej 12B, 3360 Liseleje, i et sommerhusområde med ca. 1 km (ca. 13 minutters gang) til Liseleje badestrand.

Grunden er umiddelbart ikke byggemodnet.

Eventuelt tilslutningsbidrag til el, vandværk, spildevand og varme betales af køber ud over bud og størstebeløb.

På grunden er der en bygning, der næsten er nedrevet, to skure, et midlertidigt skur og en lille bygning mod vejen, som indeholder teknikkabine til bredbåndsnet. Servitut om bredbåndskabinen er tinglyst på nabomatriklen 12 vø.

Ejendommene beliggende Lisegårdsvej 10 (matr. nr. 12 a, Melby by, Melby), Lisegårdsvej 10A (matr. nr. 12 xf, Melby by, Melby), Lisegårdsvej 10B (matr. nr. 12 xf, Melby by, Melby), Lisegårdsvej 10C (matr. nr. 12 xe, Melby by, Melby), Lisegårdsvej 10D (matr. nr. 12 xd, Melby by, Melby), Lisegårdsvej 10E (matr. nr. 12 xc, Melby by, Melby), Lisegårdsvej 10F (matr. nr. 12 xb, Melby by, Melby), Lisegårdsvej 12A (matr. nr. 12 vø, Melby by, Melby), og Lisegårdsvej 12B (matr. nr. 12 xa, Melby by, Melby), alle 3360 Liseleje, opråbes samtidig til salg særskilt og samlet.

Alle ejendommene er omfattet af kommuneplan og lokalplanen 01.44. Lokalplan er vedlagt i salgsopstillingen, og kommuneplanen kan tilgås via link i ejendomsdatarapporten eller ved kontakt til Halsnæs Kommune.

Alle ejendomme er omfattet af samme byggetilladelse. Arbejdet er meldt startet, men er ikke færdigmeldt. En færdigmelding kræver, at arbejdet på alle ni ejendomme færdiggøres i overensstemmelse med byggetilladelsen, lovgivning m.v. Der skal sandsynligvis betales byggesagsgebyr til kommunen i den forbindelse.

Ejendommene består af 6 rækkehuse (fritidshuse), 1 fritidshus, 1 ubebygget grund og et fællesareal med et fælleshus.

Rekvirenten har ikke kendskab til, hvorvidt bygningsreglementet og byggetilladelsens betingelser er opfyldt. Liebhavere opfordres til at besigtige ejendommene med byggesagkyndige.

Af BBR-meddelelsen for Lisegårdsvej 10, som dækker alle ejendommene, fremgår, at der er tre olietanke på matriklerne, hvoraf 2 er nedgravet, og 1 er over jorden. Rekvirenten ved ikke, hvor olietankene er placeret.

Af lokalplanen fremgår det, at alle ejendommene er forpligtet til at være medlem af en grundejerforening. Vedtægter til grundejerforening er ikke udarbejdet. Endvidere fremgår det, at fælleshuset beliggende på matrikel nr. 12 a alene må anvendes som anneks for de otte sommerboliger på de øvrige matrikler med mulighed for kortvarig gæsteovernatning.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommene er beliggende inden for et område, der kun er spildevandskloakeret, og som har drikkevandsinteresse. Matriklen ligger ud til en privat fællesvej, og der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse heraf.

Halsnæs Kommune kræver at få oplyst, hvilke autoriserede mestre der har udført kloak- og VVS-arbejdet.

Liseleje Vandværk har desuden gjort gældende, at den nuværende vandforsyning ikke er lovlig, og at den bl.a. skal udføres med målere til alle ejendomme. Vandværket har fremsendt et overslag for dette.

Generelt må der forventes, at der kræves at blive udført en del arbejde ved de enkelte ejendomme samt på fællesarealet.

Se desuden alle matriklernes byggesager på www.weblager.dk under Halsnæs Kommune og under adresserne.

Da det er en ubebygget grund, skal der betales moms af såvel budsum som størstebeløb. Afgivne bud på tvangsauktionen er dog inkl. moms.

Såfremt det samlede bud bliver vindende bud, vil den ubebyggede grunds andel af budsummen opgøres til den forholdsmæssige offentlige ejendomsværdi for byggegrundens matrikel i forhold til alle matriklernes samlede offentlige ejendomsværdi, dvs. kr. 376.600/kr. 9.643.000.

Der tages forbehold for Skats godkendelse ved en eventuel udtagelse til kontrol.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 376.600, heraf grundværdi kr. 376.600

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Lisegården IVS under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Lisegården IVS under konkurs v/kurator, advokat Ole Larsen
Njord Advokatpartnerselskab
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Kurator, advokat Ole Larsen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-11-02 kl. 13:00
Retten i Hillerød
Lokale S
Søndre Jernbanevej 18B
3400 Hillerød

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


David Spangholm
dsp@njordlaw.com - påfør sagsnr. 602277-002/dsp
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Hillerød

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud ved 1. auktionen var et samlet bud for de ni ejendomme beliggende Lisegårdsvej 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 12A og 12B på kr. 10.000.000. Salgsopstilling kan ses på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 85/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-10-13 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.