Zinimedia ApS, cvr: 39971240, pr. 23-11-2021

Ved dekret af 2021-11-17 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Zinimedia ApS
CVR-nr. 39971240

Adresse

Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Sagsnr. K 3528/21-E

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 21.10.2021.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.08.2021.

Likvidator har været udmeldt den 15.09.2021.

Selskabet har tidligere drevet virksomhed fra adressen Smedeholmen 13B, st. th., 2730 Herlev.

Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Pilestræde 58, 6., 1112 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 19.11.2021.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-11-24 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.