14a, Skalkendrup by, Aunslev, pr. 05-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

14a, Skalkendrup by, Aunslev

Adresse

Skalkendrupvej 14
5800 Nyborg

Tinglyst areal på i alt 19.997 m², heraf vej 995 m².

Bygning 1: Beboelse 99 m² med overdækket terrasse på 45 m², hestestald 90 m², lade 108 m². Bebygget areal i alt 297 m². Bygningen er opført i 1997 i træ og med tagdækning af fibercement uden asbest.

Boligen indeholder: køkken-alrum med troldtekt-loft, trægulv og opmuret pejs med adgang til overdækket træterrasse samt soveværelse med trægulv og træloft med bjælker. Fra køkken-alrum og soveværelse er der afgang til fordelergang med adgang til badeværelse med klinkegulv, brus og vaskemaskine samt adgang til gang, hvorfra der er adgang til værelse samt hestestald uden bokse. Fra hestestalden er der adgang til laden.

Hestestald er indrettet med betongulv og murstensvægge.

Lade er indrettet med betongulv og troldtekt-loft.

Bygning 2: Garage opført i 2006 i træ og med tagdækning af fibercement uden asbest. Bebygget areal 96 m².

Bygning 3: Maskinhus opført i 2000 i metal og med tagdækning af metal. Bebygget areal 52 m². Halvtag for dyr.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR med elvarme.

Vandforsyning sker ifølge BBR fra privat vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ingen drikkevandsbrønd. Ejendommen er fritaget for naturgaspligt.

Udendørs olietank er afblændet i 2006.
Nedgravet olietank fra 1955 på 1.600 l er tømt og afblændet i 1975.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Lån til betalinger i stigninger i grundskyld:

Fra og med 2018 er stigning i grundskyld "indefrosset" som lån, der forfalder i tilfælde af ejerskifte og påhviler sælger at betale. En auktion betragtes i den forbindelse efter rekvirentens opfattelse som et ejerskifte i relation til lånet.

Lånet er ikke tillagt fortrinsret, og derfor er de indefrosne beløb ikke medtaget i størstebeløbet. Men i det omfang at sælger ikke indfrier, så har kommunen mulighed for at henholde sig til ejendommen og derved reelt pålægge auktionskøber udgiften.

En auktionskøber må derfor indrette sit bud efter, at der påhviler en forpligtelse herfor. Denne er af kommunen i ejendomsdatarapporten - side 8 - opgjort til kr. 6.328,31.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 601.200, heraf grundværdi kr. 1.250.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jan Carl Trebbien

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S
v/Ret&Råd Fyn A/S
Albanigade 30
5000 Odense C

Auktionsbekendtgører

Advokat Jess Lykke Gregersen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-02-02 kl. 13:00
Retten i Svendborg
Retssal 5
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Ret&Råd Fyn A/S
Jette Frost
Albanigade 30
5000 Odense C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Svendborg og Ret&Råd Fyn A/S

Rekvirering af salgsopstilling


Ret&Råd Fyn A/S
Att.: Jette Frost
Albanigade 30
5000 Odense C

Ekstra bemærkninger

Der er fremvisning den 24.01.2022 kl. 14.30. Tilmelding nødvendig til Jette Frost på tlf.nr. 63432401 eller mail jf@ret-raad.dk.

Retskreds

AS 7-243/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-06 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.