8b, St. Heddinge Markjorder, pr. 06-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

8b, St. Heddinge Markjorder

Adresse

Møllegade 2
4660 Store Heddinge

Tinglyst areal 667 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i Møllegade centralt i stationsbyen Store Heddinge.

Huset er opført med ydervægge af mursten, og taget er belagt med tegl.

Huset indeholder:

Stueetage: Køkken, hvor der efter det oplyste blev moderniseret i 2015. Stue med brændeovn. Badeværelse med bruseområde og hvid sanitet. Værelse.

1. sal: Repos. 2 værelser. Udenomsarealerne er udlagt som parkeringsforhold mod vejen, og bag huset ligger et ugenert gårdmiljø med flisebelægning og drivhus. Endvidere er der i forbindelse hermed et haveareal.

Ovenstående beskrivelse af ejendommen er baseret på besigtigelse fra 2018, idet det som følge af Corona endnu ikke har været muligt at besigtige ejendommen indvendigt i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstilling. Rekvirenten vil inden auktionen søge at gennemføre besigtigelse indvendigt.

Ejendommen er beliggende inden for et område omfattet af lokalplan samt kommuneplan. Disse kan rekvireres hos kommunen.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 12.06.2018, og energimærke, der er gyldigt til 12.12.2027. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf.

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvist gennemført.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1898. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal 56 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder & tagetage) 56 m². Samlet kælderareal 4 m². Samlet tagetageareal 32 m². Heraf udnyttet tagetage 32 m². Samlet boligareal 88 m². Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal badeværelser: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb.

Energioplysninger: Varmeinstallation: Elvarme. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel.

Bygningsnr.: 2
Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: Ukendt. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal: 23 m².

Oplysninger om grunde:
Vand og afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 300.400, heraf grundværdi kr. 750.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Christian Ring Kjeldsholm Wiinblad

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilsestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-01-25 kl. 09:30
Retten i Roskilde
Retssal 14
Ved Ringen 1
4000 Roskilde

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen - på e-mail: sl@njordlaw.com - med oplysning om j.nr. 510742-226917/sl
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Roskilde

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 14-270/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-07 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.