6f, Tønning by, Tønning, pr. 12-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

6f, Tønning by, Tønning

Adresse

Skolebakken 9
8740 Brædstrup

Tinglyst areal 1.392 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende på lille grusvej i landsbyen Tønning uden for Brædstrup i landzone og i landlige omgivelser. Ejendommens ydervægge fremstår som skalmuret med kalksandsten, og taget er belagt med eternitplader af ældre dato. Ejendommen er forsynet med termovinduer i trærammer. Vinduerne er af ældre dato. I huset er der opsat gipslofter samt listelofter.

Huset indeholder: 2 værelser. Badeværelse med lysebrune klinker. Badeværelse med grå mosaikklinker samt blå klinker. Køkken/alrum, hvor køkkenelementerne er fra Ikea med hvide låger og pålagt bordplade i træ. Entré. Stor stue med udgang til have. Bryggers med klinkegulv. Af hårde hvidevarer forefandtes ved besigtigelsen Smeg gaskomfur, Asko emhætte, Elektrolux emhætte samt Bosch ovn. Ovnen er efter ejers oplysninger defekt.

Huset trænger såvel inde som ude til istandsættelse. Der er en fugtskade på 1. sal på grund af utæt tag. Der ses skimmel i hjørnet. Taget er i dårlig stand. Efter det af ejer oplyste er gasfyret defekt, og der er lukket for vand og el. Køber må påregne at skulle betale gebyr for oplukning.

På ejendommen er endvidere opført muret garage. Derudover er der drivhus samt 2 små udhuse, som ikke er registreret i BBR. Det vides ikke, om disse er opført med eventuelt nødvendige myndighedsgodkendelser.

Udenomsarealerne er udlagt som have, der fremstår uplejet. Endvidere er der stor fliseterrasse.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 22.09.2008 og energimærke gyldigt 5 år fra 04.04.2008. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Ejendommen er endvidere beliggende inden for en skovbyggelinje og en kirkebyggelinje. Ejendommen er endvidere beliggende inden for et område, hvor der er forbud mod elopvarmning.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1873. Til-/ombygningsår: 1976. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 153 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder & tagetage) 153 m². Samlet tagetageareal 107 m². Heraf udnyttet tagetage 44 m². Samlet boligareal 197 m². Antal værelser: 6. Antal toiletter: 2. Antal badeværelser: 2. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed. Opvarmningsmiddel: Naturgas.

Bygningsnr.: 2
Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1976. Til-/ombygningsår: 2005. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest. Bebygget areal: 35 m².

Oplysninger om grunde:
Vand og afløb: Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Anlægsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank: Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1973. Størrelsesklasse: 1. Sløjfning: Tanken er afblændet. Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens § 5, nr. 13).

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2021 kr. 320.600, heraf grundværdi kr. 1.350.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Tove Sørensen og Søren Peter Diderik Sørensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Advokatpartnerselskab
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-02-04 kl. 09:30
Retten i Horsens
Mødelokale 2, 1. sal
Godsbanegade 2
8700 Horsens

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen sas@njordlaw.com j.nr. 510742-226854/sas
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Horsens

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud ved 1. auktion kr. 180.000. Salgsopstilling med bilag kan downloades på www.itvang.dk eller www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 6-171/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-14 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.