2847, Sundbyøster, København , pr. 12-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

2847, Sundbyøster, København

Adresse

Korinthvej 2
2300 København S

Johan Christensen-villa opført iflg. BBR-ejermeddelelse i 1972 med ydervægge af mursten med betontagsten. Ejendommen er iflg. ejerens oplysning filset/vandskuret og malet hvid, og taget er malet sort.

Det bebyggede areal henholdsvis bygningsarealet andrager 155 m², og kælder andrager 45 m². Det samlede beboelsesareal andrager 155 m². Carport 21 m².

Ejendommen indeholder entre med klinker på gulv. Fra entre er der adgang til køkken, vinkelstue, to værelser, toilet med brusehjørne belagt med lyse klinker og klinker på gulv samt trappe til forskudt plan til mellemgang, hvorfra der er adgang til soveværelse, børneværelse samt toilet med muret bruseniche belagt med lyse klinker samt klinkegulv. Der er endvidere adgang fra entre til kælder.

Køkkenet har mørke elementer (af maghoni?), glasbordplade og klinker på gulv. Køkkenet indeholder keramiske kogeplader (induktion?) af mrk. Siemens, emhætte i rustfrit stål af mrk. Siemens, køle-/fryseskab i rustfrit stål ("amerikaner") af mrk. Siemens, 2 indbygningsovne af mrk. Siemens samt opvaskemaskine.

Stor vinkelstue med spiseafdeling tættest på køkkenet og sofaafdeling mod have. Der er udgang til god, græsbelagt have og træterrasse via det store vinduesparti med skydedør. Der er tillige pejs i stuen.

Kælderen indeholder tre disponible rum og vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. Der er endvidere toilet med håndvask.

Ejendommen er iflg. ejerens oplysning gennemrenoveret og henstår i pæn og god indflytningsklar stand.

Ejendommens varmeforsyning er fjernvarme.

Det tinglyste areal andrager iflg. tingbogen 696 m², heraf vej 236 m². Ejendomsværdien pr. 01.10.2019 andrager kr. 3.200.000, heraf grundværdi kr. 1.618.600.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud.

Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til både Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 1.618.600, heraf grundværdi kr. 3.200.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Mads Roepstorff

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S
v/Hupfeld & Hove Advokataktieselskab v/advokat Niels Hupfeld
Viemosevej 62
2610 Rødovre

Auktionsbekendtgører

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab v/advokat Niels Hupfeld

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-01-28 kl. 11:00
Københavns Byret
Tvangsauktionsafdelingen, Mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Hupfeld og Hove Advokataktieselskab og Københavns Byret, Tvangsauktionsafdelingen

Rekvirering af salgsopstilling


Downloades på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk


Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS TV-240/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-14 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.