46b, Ubby by, Ubby, pr. 14-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

46b, Ubby by, Ubby

Adresse

Hovedgaden 33
4490 Jerslev Sjælland

Tinglyst areal 236 m², heraf vej 0 m².

Det bemærkes, at der er tale om en misligholdelsesauktion, og at særligt den indvendige beskrivelse stammer fra den oprindelige auktion.

Ejendommen er i 2½ plan og beliggende i den mindre by Jerslev på Vestsjælland.

Huset fremstår med pudsede ydervægge, der skaller flere steder, og huset har Decratag. Husets vinduer er termoruder i forskellig stand, og flere trænger til maling/udskiftning. Det samme gælder husets kviste.

Opvarmning sker med fjernvarme med supplement af brændeovn.

Huset er i stueetagen indrettet med: Entré med opgang, opholdsstue med pergogulve, delvist åbent køkken med gråmalede låger, lille gæstetoilet med terrazzogulv. Nedgangen til kælderen er blændet.

1. salen indeholder 3 værelser, badeværelse og mellemgang med opgang til tagetagen. Denne er indrettet med 2 værelser, dog ikke godkendt til dette formål.

Kælderen med adgang via udvendig trappe indeholder disponible rum og badeværelse med kar (fremgår ikke af BBR). Gulvene er en blanding af pergogulve, terrazzogulve og tæppebelagt gulve. Lofterne er trælistelofter.

Ved besigtigelsen kunne konstateres følgende hårde hvidevarer: Bosch keramisk komfur, emhætte af ukendt mærke, Bosch opvaskemaskine, Vestfrost køleskab, Electrolux kummefryser, Sharp vaskemaskine samt Whirlpool tørretumbler.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. På ejendommen findes 20 m² carport med 4 m² udhus.

Udenomsarealerne består af flisebelagt gårdsplads bag ejendommen.

Ejendommen var ved oprindelig auktion udlejet til kr. 5.150,00 pr. måned. Der var iflg. lejekontrakten betalt depositum på kr. 15.400,00. Det vides ikke, hvornår lejemålet er fraflyttet eller om evt. krav på depositum er betalt, hvorfor kr. 15.400,00 er medtaget i størstebeløb til imødegåelse heraf.

Ejendommen er tilsyneladende nu udlejet til anden side, men lejer har foreløbigt ikke reageret, og lejevilkår kendes ikke. Det forsøges forinden auktionen at fremskaffe oplysninger om lejemålet.

Der er indefrosset lån til betaling af stigning i grundskyld på kr. 265,20. Nuværende ejer hæfter for betaling af beløbet, og beløbet er ikke tillagt fortrinsret. I henhold til kendelse afsagt af fogedretten i Holbæk kan et sådan lån ikke medtages i størstebeløbet. Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen, såfremt nuværende ejer ikke betaler, og dermed reelt pålægge auktionskøber beløbet. Auktionskøber bør derfor indrette sit bud herefter.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der gælder forblivelsespligt til fjernvarme. Det fremgår, at der er givet påbud om separering af kloak med frist 01.09.2002. Det vides ikke, om dette er sket. Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Af ejendomsdatarapporten fremgår, at der er en huslejenævnssag fra 2014, men kommunen oplyser, at der ikke ses verserende eller afsluttede sager. Ejendommen ligger i et område, der er områdeklassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt. Ejendommen ligger inden for kirkebyggelinjer. Der er tinglyst servitutter om bl.a. byggelinjer.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1917. Antal etager u. kælder og tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal 52 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder og tagetage) 52 m². Samlet kælderareal 50 m². Samlet tagetageareal 82 m². Heraf udnyttet tagetage 82 m². Samlet boligareal 134 m². Antal værelser: 6. Antal toiletter: 3. Antal badeværelser: 2. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb.

Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme. Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel.

Bygningsnr.: 2
Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1983. Materialer: Ydervæggens materiale: Træ. Tagdækningsmateriale: Andet materiale. Bebygget areal: 20 m². Heraf indbygget udhus: 4 m².

Oplysninger om grunde:
Vand og afløb: Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Bemærkninger for grund: Påbud om separering af kloak givet den 24.08.2001. Frist til den 01.09.2002.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 180.100, heraf grundværdi kr. 790.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Tinglyst ejer: Irene Kjørvel. Auktionskøber: Ole Faarbæk Nielsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-01-31 kl. 09:30
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen - e-mail: sas@njordlaw.com med oplysning om j.nr. 510742-226844/sas
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Misligholdelsesauktion. Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 40-277/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-14 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.