25c, Viskinge by, Viskinge, pr. 14-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

25c, Viskinge by, Viskinge

Adresse

Lindevej 3
4470 Svebølle

26c, Viskinge By, Viskinge

Adresse

Lindevej 3
4470 Svebølle

27c, Viskinge by, Viskinge

Adresse

Lindevej 3
4470 Svebølle

Tinglyst areal:
Matr. nr. 25 c Viskinge by, Viskinge: 225 m².
Matr. nr. 26 c Viskinge by, Viskinge: 305 m².
Matr. nr. 27 c Viskinge by, Viskinge: 130 m²
I alt 660 m², heraf vej 0 m².

Det bemærkes, at der er tale om en misligholdelsesauktion, og at særligt den indvendige beskrivelse stammer fra den oprindelige auktion.

Ejendommen er beliggende på stille vej i landsbyen Viskinge mellem Svebølle og Kalundborg. Huset fremstår med gråpudsede ydervægge og med ståltag. Vinduerne er med termoruder.

Huset er indrettet med bryggers, stue, værelse, køkken og badeværelse. Huset har pergogulve, linoleumsgulv i køkken og fliser i badeværelset. Lofterne er trælistelofter.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Siemens keramisk kogeplade, Thermor emhætte, Bosch opvaskemaskine, køle-/fryseskab af ukendt mærke samt Samsung vaskemaskine.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme med supplement af brændeovn.

Ejendommen fremstår i god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt.

Der er konstateret sætningsrevne, som også har medført knækkede fliser i badeværelset. Daværende lejer oplyste, at sætningsrevnen ikke har udviklet sig i de 16 år, han har boet i ejendommen.

Til ejendommen hører desuden udestue på 17 m², der i dag fremstår som overdækket terrasse. Herudover 34 m² garage. Udenomsarealerne består af flisebelagt indkørsel og fliser ved den overdækkede terrasse. Resten er udlagt i almindelig villahave med græsplæne.

Ejendommen er udlejet. Lejekontrakt vedlægges salgsopstillingen. Indskud på kr. 16.500,00 er medtaget i størstebeløbet. Der betales kr. 5.500,00 i leje plus a conto forbrug.

Der er indefrosset lån til betaling af stigning i grundskyld på kr. 333,20. Nuværende ejer hæfter for betaling af beløbet, og beløbet er ikke tillagt fortrinsret. I henhold til kendelse afsagt af Fogedretten i Holbæk kan et sådan lån ikke medtages i størstebeløbet.

Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen, såfremt nuværende ejer ikke betaler, og dermed reelt pålægge auktionskøber beløbet. Auktionskøber bør derfor indrette sit bud herefter.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Ejendommen er beliggende i et område, hvor der er forblivelsespligt til fjernvarme og forbud mod opvarmning med el. Det bemærkes, at ejendommen p.t. opvarmes med el. Ejendommen ligger inden for kirkebygelinjer.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 05.03.2007. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Matr. nr. 26 c Viskinge by, Viskinge: Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1948. Til-/ombygningsår: 1995. Antal etager u. kælder og tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 93 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder og tagetage) 93 m². Samlet andet areal 17 m². Heraf indbygget udestue el. lign. 17 m². Samlet boligareal 76 m². Antal værelser: 2. Antal toiletter: 1. Antal badeværelser: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb.

Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Varmeinstallation: Elvarme. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel.

Bygningsnr.: 2
Matr. nr. 26 c Viskinge by, Viskinge: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1960. Materialer: Ydervæggens materiale: Træ. Tagdækningsmateriale: Tagpap med lille hældning. Bebygget areal: 34 m². Heraf indbygget udhus: 8 m². Overdækket areal: 12 m².

Oplysninger om grunde:
Vand og afløb: matr. nr. 26 c Viskinge by, Viskinge: Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 234.600, heraf grundværdi kr. 750.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Tinglyst ejer: Irene Kjørvel. Auktionskøber: Ole Faarbæk Nielsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-01-31 kl. 09:00
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen - e-mail: sas@njordlaw.com med oplysning om j.nr. 510742-227048/sas
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Misligholdelsesauktion. Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 40-276/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-14 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.