23h, Ubby by, Ubby, pr. 07-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

23h, Ubby by, Ubby

Adresse

Dyssevej 20
4490 Jerslev Sjælland

23c, Ubby by, Ubby

Adresse

Dyssevej 20
4490 Jerslev Sjælland

23g, Ubby by, Ubby

Adresse

Dyssevej 20
4490 Jerslev Sjælland

Tinglyst areal 24.791 m², heraf vej 80 m², og 19.520 m² og 24.784 m², i alt 69.095 m², heraf vej 80 m².

Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser, få minutter fra Ubby/Jerslev samt fra hovedvejen mellem Kalundborg og Slagelse. Huset fremstår med ydervægge af pudsede og malede teglsten, og taget er belagt med ældre bølgeeternit. Vinduerne er ældre termoruder i trærammer. Opvarmning sker med pillefyr.

Huset er i stueetagen indrettet med bryggers, køkken, badeværelse med brus, 2 stuer, hvoraf den ene er indrettet til værelse, samt et soveværelse. 1. sal er ulovligt indrettet med to værelser. Køkkenet er med lyse Ikea-elementer, ældre hårde hvidevarer samt trægulv. Badeværelset er med lyse gulv- og vægfliser. Husets gulve er herudover en blanding af betongulve eller klinke-, træ- og tæppebelagte gulve. Lofterne er træprofillofter.

Ejendommen fremstår i dårlig vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Ejer oplyser, at der er rotter på ejendommen. Indretningen på 1. sal må anses for ulovlig, og det ene værelse har skimmel på skråvægge. På ejendommen henstår især i længer mange effekter, og der må forventes omkostninger til rydning. På ejendommen er konstateret en gammel olietank, som ikke er registreret i BBR.

Til ejendommen hører længer, der fremstår i meget ringe stand, samt drivhus og carport, der fremstår nedrivningsværdige.

Det er af nuværende ejer oplyst, at der findes en mundtlig aftale om bortforpagtning af godt 6 ha, mens resten af arealet er tilgroet. Der er tillige oplyst, at der betales kr. 18.000 for forpagtningen, og at aftalen løber et år ad gangen.

Der er landbrugspligt på ejendommen og formentlig bopælspligt.

Det fremgår af BBR, at vandforsyningen er et enkeltindvindingsanlæg. Afløbsforholdene er angivet som mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Der er givet påbud om forbedret rensning til SO. Frist for forbedret rensning er 10.05.2022.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der er registreret beskyttet natur i form af sø og mose. Der findes en beskyttet rundhøj på matr. nr. 23 h, samt fortidsmindebeskyttelseslinjer på alle matrikler.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Stuehus til landbrugsejendom. Matr. nr. 23 c, Ubby by, Ubby. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1900. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 108 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder & tagetage) 108 m². Samlet tagetageareal 64 m². Heraf udnyttet tagetage 0 m². Samlet boligareal 108 m². Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal badeværelser: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb.

Energioplysninger: Varmeinstallation: Elvarme. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Bemærkninger for bygning: Kakkelovn tilsluttet ekstern skorsten august 1983.

Bygningsnr.: 2
Tiloversbleven landbrugsbygning. Matr. nr. 23 c, Ubby by, Ubby. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1903. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 160 m². Samlet tagetageareal: 75 m². Heraf udnyttet tagetage: 75 m².

Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Stald.

Bygningsnr.: 3
Tiloversbleven landbrugsbygning. Matr. nr. 23 c, Ubby by, Ubby. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1903. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal: 80 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.

Bygningsnr.: 4
Udhus. Matr. nr. 23 c, Ubby by, Ubby. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 2008. Materialer: Ydervæggens materiale: Plastmaterialer. Tagdækningsmateriale: Plastmaterialer. Bebygget areal: 35 m². Bemærkninger for bygning: drivhus.

Oplysninger om grunde:
Vand og afløb: Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse. Påbud om forbedret rensning: Rensning skal forbedres til SO. Frist for forbedret rensning: 10.05.2022. Bemærkninger for grund: Ved tilslutning til Ubby vandværk skal der betales til kommunen, j.nr. 13.02.10K08.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 319.100, heraf grundværdi kr. 1.700.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Torben Holze Madsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilsestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-01-31 kl. 10:30
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Heidi Højbjerg - e-mail: hho@njordlaw.com med oplysning om j.nr. 510742-226981/hho
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 40-248/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-14 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.