1bi, Gl. Viffertsholm Hgd., Solbjerg, pr. 07-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1bi, Gl. Viffertsholm Hgd., Solbjerg

Adresse

Graverhusevej 13
9574 Bælum

1k, Gl. Viffertsholm Hgd., Solbjerg

Adresse

Graverhusevej 13
9574 Bælum

1bb, Gl. Viffertsholm Hgd., Solbjerg

Adresse

Graverhusevej 13
9574 Bælum

Misligholdelsesauktion.

Tinglyst areal iflg. tingbogen 25 ha 9.889 m², heraf vej 4.375 m².

Landbrugsejendom.

På ejendommen er beliggende følgende bygninger:

Stuehus, der iflg. BBR-registeret er opført i 1890, men væsentlig om- eller tilbygget i 1970. Iflg. samme register andrager det bebyggede areal 150 m² (Topdanmark har opmålt bygningens areal til 165 m²). Ydervægge består af mursten/bindingsværk, og taget er tækket med eternit.

Stuehuset indeholder forgang/kontor, stue, spisekøkken, soveværelse, 2 børneværelser, badeværelse samt baggang. Stuehuset opvarmes med fastbrændselsfyr, der er placeret i udhuset.

Stuehuset er udlejet til Lillian og Flemming Holt for en månedlig husleje på kr. 5.000,00. Der er indbetalt depositum på kr. 15.000,00. Lejeren forestår selv, at stuehuset opvarmes. Lejeren har oplyst, at de hvidevarer, der befinder sig i stuehuset, tilhører lejeren.

Huslejenævnet for Rebild Kommune har den 11.11.2021 truffet afgørelse om, at huslejen nedsættes fra kr. 5.000,00 til kr. 3.000,00 om måneden som følge af, at en del af lejemålet er nedbrændt (gårdlænge m.v.) samt ejendommens ejer først er berettiget til at oppebære en husleje på kr. 5.000,00, når gårdlængen er helt færdigopført.

Tidligere avls/driftsbygning, der iflg. BBR-registeret er opført i 1930. Iflg. samme register andrager det bebyggede areal 200 m² (Topdanmark har opmålt bygningens areal til 242 m²). Bygningen er delvis nedbrændt. I bygningen har der oprindeligt været et fyrrum samt en garage, som ejendommens lejer har brugsret over.

Tidligere avls/driftsbygning, der iflg. BBR-registeret er opført i 1900. Iflg. samme register andrager det bebyggede areal 200 m² (Topdanmark har opmålt bygningens areal til 148 m²). Bygningen er delvist nedbrændt. I bygningen har der oprindeligt været værksted/opbevaringsrum, og en del af bygningen har været udlejet til Robert Falk Mortensen for en månedlig leje på kr. 500,00. Lejemålet udløber den 01.05.2022.

Tidligere avls/driftsbygning, der iflg. BBR-registeret er opført i 1900. Iflg. samme register andrager det bebyggede areal 125 m² (Topdanmark har opmålt bygningens areal til 115 m²). Ydervægge er opført i mursten, og taget er tækket med eternit. I bygningen er der indrettet hestestald samt garage.

Lejeren af stuehuset har brugsret til bygningen.

Staldbygning, der er opført som rundbuehal. Iflg. BBR-registeret er ejendommen opført i 2006, og iflg. samme register andrager det bebyggede areal 960 m². Bygningen er opført med stålsider/ståltag.

Ejendommen forsynes med vand fra eget vandværk. Med hensyn til vandkvaliteten henvises vandanalyseattest af 16.06.2015. Rebild Kommune har meddelt, at ejendommens ejer både i 2019 og 2020 har fået påbud om at indhente en ny vandanalyseattest, hvilket ejendommens ejer har undladt.

Med hensyn til ejendommens kloakforhold henvises til BBR-ejermeddelelse samt ejendomsdatarapport.

På ejendommen findes der ikke noget driftsinventar og driftsmateriel.

Iflg. ejeren er ejendommens jordtilliggende udlagt på følgende måde:

• 1,1 ha er beplantet med juletræer. Ejendommens ejer har solgt træerne på roden til Robert Falk Mortensen den 10.05.2020 for kr. 11.000,00 ekskl. moms. Robert Falk Mortensen har endvidere forpagtet arealet, hvorpå træerne er plantet, indtil træerne er salgsklare (december 2024), for en årlig forpagtningsafgift på kr. 4.400,00 ekskl. moms.
• 20,5 ha agerjord. Agerjorden er bortforpagtet til Karl Henrik Hjorth, indtil den 31.12.2021, hvor forpagtningsforholdet ophører.
• Ejendommens øvrige jordareal er udlagt til græs, læhegn m.v.

I november 2020 nedbrændte 2 af ejendommens bygninger. Ejendommen er forsikret hos Topdanmark. En del af forsikringsbeløbet er udbetalt, men den estimerede resterstatning ekskl. moms, andrager kr. 930.986,12. Der foreligger ubetalte fakturaer for oprydning på ejendommen m.v. Disse fakturaer er ikke godkendt af forsikringsselskabet samt ejendommens panthavere. Hvis fakturaerne godkendes, er der en resterstatning på kr. 779.456,00 fra forsikringssummen. Beløbet tilfalder auktionskøber, men kan kun udbetales med samtykke fra Topdanmark samt panthaverne.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 816.900, heraf grundværdi kr. 4.000.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Auktionskøber Helle Splid Neustrup. Tidligere ejer Kjeld Christian Hjorth.

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

DLR Kredit v/advokat Mogens Hebbelstrup

Dommerhaven 9
9575 Terndrup

Auktionsbekendtgører

Retten i Aalborg

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-01-25 kl. 09:40
Retten i Aalborg

Badehusvej 17
9000 Aalborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Mogens Hebbelstrup

Dommerhaven 9
9575 Terndrup

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aalborg

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Mogens Hebbelstrup

Dommerhaven 9
9575 Terndrup

Ekstra bemærkninger

Misligholdelsesauktion.

Retskreds

AS 16-338/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-14 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.