1aoz, Herningsholm, Herning Jorder, pr. 18-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1aoz, Herningsholm, Herning Jorder

Adresse

Engholm Søpark 49
7400 Herning

Etplansvilla i Engholm Søpark.

Grundarealet er ifølge tingbogen 859 m², heraf 0 m² vej.

Ejendommen er beliggende i relativt nybygget kvarter i udkanten af Herning. Omgivelserne er karakteriseret af bynære tilbud bl.a. Herning Centeret, pasningstilbud og Herningsholmskolen, såvel som dejlig natur tæt på sø og skov.

Ejendommen er opført i år 2016 og indeholder fem værelser, et køkken, to toiletter/badeværelser fordelt på 206 m² i henhold til BBR. Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 258 m², hvor areal af indbygget carport er på 41 m², og indbygget udhus er på 11 m². Ejendommen er i et plan.

Bygningen er opført i mursten med en tagbeklædning af tagpap med stor hældning, jf. BBR. Taget fremstår umiddelbart pænt, men uden den af BBR oplyste hældning, idet der er tale om et hus i funkis-stil.

Generelt fremstår ejendommen ved første øjekast som et pænt og moderne funkishus. Der er gennemgående anvendt kvalitetsmaterialer. Ved nærmere gennemgang og efter ejers oplysninger kan det dog konstateres, at ejendommen stand ikke afspejles af det umiddelbart pæne indtryk.

Rekvirenten har konstateret flere forhold beskrevet herunder:
- Der er uden for ejendommen sket et sammenfald af nogle fliser, hvilket, ejer oplyser, skyldes en sammenfaldet kloaktilslutning.
- Huset er placeret forkert på grunden, hvilket har den konsekvens, at det ikke kan lade sig gøre at køre bilen ind i den indbyggede garage (som desuden ikke er færdiglavet).
- Ejer oplyser, at gastilslutningen til den overdækkede terrasse er fejlmonteret og derfor ikke kan tilsluttes.
- Vinduerne har forkert hældning, og sålbænkene er med fald ind mod vinduet.
- Der er vandindtrængen flere steder i ejendommen (oplyst af ejer).
- Køkkenet er af mærket Unoform og med hvidevarer fra Miele (udelukkende køleskab fungerer ifølge ejer).
- Ejer oplyser, at tagkonstruktionen er udført forkert, hvilket har medført, at det ikke er muligt at få lavet og godkendt statiske beregninger.

Ejer oplyser derudover, at der har verseret en retssag for to instanser vedrørende fejl og manglerne på ejendommen. I den forbindelse blev der på baggrund af udmeldt Syn & Skøn udarbejdet to skønserklæringer, som begge vedlægges som bilag, se side 46-64.

I stue/køkken alrum har der tidligere været installeret en gaspejs, jf. energimærket, men denne er ifølge ejer fjernet og bortskaffet, da den grundet vandskade var begyndt at ruste.

Det fremgår af BBR, at der opvarmes med fjernvarme. Installationen er placeret i det indbyggede udhus, som nævnt ovenfor.

Det fremgår af energimærket, at det varme brugsvand produceres af Termix gennemstrømningsvandvarme, som er integreret i fjernvarmeunit. Huset har mekanisk balanceret ventilation, Nilan Comfort CT 300. Aggregatet er monteret i samme indbyggede udhus. Endvidere skulle der være gulvvarme i hele huset, jf. energimærke. Ejer oplyser, at den mekaniske ventilation ikke fungerer tilfredsstillende, hvorfor der har været vanskeligheder forbundet med opnåelse af trykprøve.

Ejendommen anvendes til beboelse og er beliggende i byzone og ud til privat/fælles vej. Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommen er beliggende på privat vej/fælles vej. Omkostninger til vedligeholdelse og renovering af vej kan forekomme.

Som afløbsforhold er der registreret separatkloakeret spildevand, jf. ejendomsdatarapport. Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er alment vandforsyningsanlæg.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

Ejendommen er tilknyttet Grundejerforeningen Enholm Søpark.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at man har pligt til at være medlem af foreningen. Endvidere skal rekvirenten gøre opmærksom på, at foreningen har oplyst, at nuværende ejer er i restance med kr. 2.461 til dækning for året 2021. Auktionskøber skal være opmærksom på, at der i foreningens vedtægter pkt. 4.3 er anført, at den til enhver til værende ejer af ejendommen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen og hæfter således for restancer til foreningen af enhver art.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9536.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 647.000, heraf grundværdi kr. 2.950.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Claus Posner og Jette Posne

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Herning Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-02-18 kl. 09:30
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9536

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 10.02.2022 kl. 10.30. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9536.

Retskreds

AS 171/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-19 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.