472a, Frøslev, Bov, pr. 19-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

472a, Frøslev, Bov

Adresse

Pluskærvej 7
6330 Padborg

Parcelhus - Frøslev.

Der er tale om et stuehus og bygninger til nedlagt landbrugsejendom beliggende uden for Frøslev ganske tæt ved den dansk tyske grænse.

Det tinglyste areal udgør 13.249 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen består i alt af 6 bygninger i henhold til BBR:

Bygning 1 - stuehus:
I henhold til BBR er stuehuset opført i 1929 med ydervægge af mursten og tag af tegl.

Det bebyggede areal udgør i henhold til BBR 172 m², hvortil kommer udnyttet tagetage på 50 m², således det samlede boligareal udgør 222 m².

Arealet fordeles på 6 værelser, 2 badeværelser samt køkken i henhold til BBR.

Opvarmning sker med centralvarme fra eget anlæg.
Vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg med anden type afløb.

Bygning 2 - stald til kvæg, får m.v.:
I henhold til BBR er ejendommen opført i mursten med tag af metalplader.

Bygningen er opført i 1929 med et bebygget areal på 307 m² og udnyttet tagetage på 160 m², således det samlede erhvervsareal udgør 467 m².

Bygningen har indlagt vand og er uden varmeinstallation.

Bygning 3 (bygning nr. 4 jf. BBR) - lade til foder, afgrøder m.v.:
I henhold til BBR er ejendommen opført i af andet materiale med tag af metalplader.

Bygningen er opført i 1936 med et bebygget areal på 111 m², som også svarer til det samlede erhvervsareal.

Bygningen er uden varmeinstallation.

Bygning 4 (bygning nr. 5 jf. BBR) - maskinhus/garage:
I henhold til BBR er ejendommen opført i 1969 med om-/tilbygning i 1980 med ydervægge af letbeton og tag af eternit/asbestholdigt tagdækningsmateriale.

Bygningen har et bebygget areal på 203 m² og udnyttet tagetage på 70 m², således at det samlede erhvervsareal udgør 203 m².

Bygningen er uden varmeinstallation.

Bygning 5 (bygning nr. 7 jf. BBR) - garage:
I henhold til BBR er ejendommen opført i 1980 med om-/tilbygning i 1983 med ydervægge af metalplader og tag af eternit/asbestholdigt tagdækningsmateriale.

Bygningen har et bebygget areal på 107 m², svarende til at det samlede erhvervsareal udgør 107 m².

Bygningen er uden varmeinstallation.

Bygning 6 (bygning nr. 8 jf. BBR) - maskinhus/skur:
I henhold til BBR er ejendommen opført i metal med tag af metalplader.

Bygningen er opført i 1989 med et bebygget areal på 63 m² svarende til erhvervsarealet.

Bygningen er uden varmeinstallation.

Bygningerne er alene besigtiget udefra, idet der ikke kunne skaffes adgang.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer.

Rekvirenten er uden ansvar for den vedlagte energimærkningsrapport.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9538.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 130.700, heraf grundværdi kr. 710.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Melanie Heinrich

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aabenraa Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-02-10 kl. 10:00
Retten i Sønderborg

Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9538

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 170.000.

Retskreds

AS 6-256/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-20 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.