37hk, Kibæk by, Assing, pr. 21-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

37hk, Kibæk by, Assing

Adresse

Vester Alle 10B
6933 Kibæk

Rækkehus i Kibæk.

Grundarealet er ifølge tingbogen 1.344 m², heraf 0 m² vej.

Rækkehuset har ejerlejlighedsstatus.

Rækkehusets areal ifølge tingbogen udgør 123 m².

Rækkehuset er beliggende i Kibæk. Fra Kibæk er der ca. 10 km til Herning og nem adgang til motorvejsnettet. Fra byen er der tog- og busforbindelser. Indkøbsmuligheder samt fritidsaktiviteter inden for sport, musik og kultur. Der er endvidere pasningsmuligheder - enten i dagpleje, vuggestue eller børnehave samt Kibæk skole.

Rækkehuset er opført i år 1961 og indeholder fire værelser, et køkken og et toilet/badeværelse fordelt på 123 m² i henhold til BBR. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at loftsrummet er blevet udnyttet til endnu et værelse. Rækkehuset er dermed fordelt på tre etager.

Bygningen er opført i mursten med en tagbeklædning af fibercement herunder asbest, jf. BBR. Som det fremgår af billeder, fremstår taget (i modsætning til den resterende del af ejendommen) som værende i dårligere stand.

Som det endvidere fremgår af billederne på de følgende sider, fremstår rækkehuset som det mindst vedligeholdte af rækkehusene i ejendommen. Dette gælder således både tag, beklædning på kvisten, facaden og bagsiden af rækkehuset. Haven ses heller ikke plejet de sidste par somre.

Indenfor virker rækkehuset tillige som et projekt, der er påbegyndt, men ikke færdiggjort. Således fremstår en stor del af væggene rå, og der er i flere af rummene ikke lagt gulv.

Via entréen i ejendommen er der adgang til et værelse, et bad/toilet og et stort køkken med udgang til udestue. Fra entréen fører en trappe og til rækkehusets 1. sal, hvor der er stue og to værelser. Under trappen i entréen er der et opbevaringsrum. Fra stuen på husets 1. sal er der trappeopgang til 2. sal, som er den udnyttede del af loftsrummet, hvor der er lavet et værelse.

Af hårde hvidevarer befinder sig i ejendommen vaskemaskine (Gorenje), tørretumbler (Siemens), opvaskemaskine (AEG), komfur, mindre køleskab og amerikanerkøleskab (Samsung).

Der var ikke ved besigtigelsen tegn på, at rækkehuset var beboet af ejer.

Rækkehuset er medlem af Ejerforeningen Vester Allè 10, Kibæk, og fællesudgifterne udgør kr. 1.295 pr. kvartal. Derudover betales varme og antenne særskilt, og udgifter til fælles belysning dækkes solidarisk i ejerforeningen. Det er i ejerforeningen vedtaget, at fællesudgifterne justeres årligt.

Tinglyste fordelingstal: 21/100.
Administrativt fordelingstal: 21/100.

Der er ved en fejl ikke tinglyst sikkerhed på kr. 5.000 på ejendommen, som oplyst i servitut nr. 1. Denne sikkerhed skal tinglyses ved ejerskifte, jf. tillæg til besvarelse fra ejerforeningen. Udgiften hertil betales af køber.

Se i øvrigt skema fra administrator af ejerforeningen, referat af ejerforeningsmøde den 26.10.2021, referat af ordinær generalforsamling 18.04.2017, vedtægter, budget 2022 samt øvrige ejerforeningsdokumenter.

Brugsret til fælles skur/overdækket areal samt carport. Derudover hører der til hver ejerlejlighed 1 parkeringsplads.

Rækkehuset er beliggende i byzone.

Det fremgår af ejendomsdatarapport at:
Vejstatus: Offentlig vej.
Spildevand: Fælleskloakeret, men der er planlagt separatkloakeret.
Varmeforsyning: Fjernvarme.
Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg.

Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9533.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 75.000, heraf grundværdi kr. 570.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Birgitte Elise Lund

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Herning Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
c/o Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-02-18 kl. 09:00
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9533

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 10.02.2022 kl. 09.30. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9533.

Retskreds

AS 169/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-22 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.