29f, Marke by, Kundby, pr. 21-01-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

29f, Marke by, Kundby

Adresse

Kundbyvej 4
4520 Svinninge

Ejer Jimmi Larsen var til stede ved besigtigelsen den 03.12.2021.

Huset er et fritliggende enfamiliehus, der iflg. BBR er opført i 1903. Tagdækning af eternittagplader, thermovinduer og røde mursten.

Bebygget areal på 172 m², der udgør boligarealet, fordelt med 110 m² i stueplan og 62 m² på 1. salen.

Garage på 36 m². Opførelsesår er ukendt. Garagen anvendes som bryggers med klinkegulv og ru profilloftbrædder og er også indrettet med toilet og bruser, walk-in-closet med gulv i krydsfinerplader og Troldtekt-loft. Der findes også fyrrum med oliefyr og lille opbevaringsrum m/garageport. Garagen har tagpaptag.

Udhus med et bebygget areal på 12 m², og et overdækket areal på 21 m², der er opført i 2017. Tagpaptag.

Garagen og udhuset er opført i skel mod nabo, og indretningen samt placeringen har været genstand for en sag hos kommunen.

Det tinglyste areal er på i alt 690 m².

Vedrørende adgangsforhold til ejendommen henvises til vedlagte kort over vejforsyning, der udviser offentlig vej som adgangsvej.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR med centralvarme med én fyringsenhed. Indendørs plastolietank på 1.200 liter fra 2008 samt supplerende varmekilde i form af luft til luft-varmepumpe.

Vandforsyning sker ifølge BBR fra privat vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Huset indeholder:
Fordelingsgang med klinkegulv med gulvvarme, der ikke er færdiglagt, gipslofter.

Badeværelse, der er under renovering med rå vægge, delvis lagt klinkegulv og uden møblement og sanitet.

Værelse med laminatgulv (ødelagt) og gipsloft.

Køkken er under etablering, og området fremstår med rå vægge, manglende færdiggørelse af elinstallationer og loft, og der er interimistisk opsat elementer, ovn og køleskab i en del af stuen.

Stue med klinkegulv fremstår som store dele af stueetagen ikke færdiggjort. Luft til luft-varmepumpe.

Trappe til 1. salen med loft til kip, repos, toilet og 2 værelser. Gulvtæpper og laminatgulv i et værelse.

Flere af tagpladerne er ikke skruet helt fast.

Ejendommen fremstår flere steder som ”selvbyg” og med flere ufærdige projekter.

Der har været lånt et stykke af naboens jord, der umiddelbart fremstår som en del af grunden, men denne slutter faktisk umiddelbart efter terrassepladsen, der er anlagt med røde sten og runde betonrør som afgrænsning mod skel.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 217.200, heraf grundværdi kr. 800.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jimmi Larsen og Betina Vangen Larsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S
c/o advokat Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advokat Lars Thurø Møller

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-02-07 kl. 11:10
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Ret&Råd Advokater
Advokat Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling


Ret&Råd Advokater
Advokat Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud ved 1. auktion kr. 510.000.

Retskreds

AS 40-224/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-01-22 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.