3ek, Strand Esbønderup by, Græsted, pr. 10-05-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3ek, Strand Esbønderup by, Græsted

Adresse

Revlingestien 40
3250 Gilleleje

Tinglyst areal 1.258 m², heraf vej 0 m².

Sommerhus.

Oplysninger ifølge BBR: Opført i 1966, senest om- eller tilbygget i 1977. Bebygget areal 72 m², heraf 72 m² beboelse. Carport på 21 m². Carporten ses ikke opført på besigtigelsestidspunktet.

Bebyggelsen på ejendommen fremstår delvist nedrevet, uden tag og med enkelte vægge stadig stående samt gulve og fundamenter fritlagt. Vægge består ifølge BBR af gasbeton. Sanitetsinstallationer vurderes på besigtigelsestidspunktet ikke brugbare. Byggematerialer fra nedrivningsprocessen er opbevaret på ejendommen i større bunker.

Ejendommen fremstår herudover som en grund med græs, enkelte bede og træer samt en flagstang. Bagerst længst mod syd afgrænses grunden af en å. Det følger af ejendomsdatarapporten, at der er beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen.

Denne beskrivelse er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse foretaget den 20.01.2022. Beskrivelsen er endvidere udarbejdet på baggrund af BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport, tingbog og øvrige offentlige oplysninger. Rekvirenten indestår på ingen måde for rigtigheden af disse oplysninger.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 431.300, heraf grundværdi kr. 1.000.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Søren Christian Michaelsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Rantzausminde Invest A/S (binavn til Nordvig Invest A/S)
v/Focus Advokater P/S
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M

Auktionsbekendtgører

Focus Advokater P/S

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-06-13 kl. 14:30
Retten i Helsingør
Retssal D
Prøvestensvej 50
3000 Helsingør

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Focus Advokater P/S

Cortex Park Vest 3
5230 Odense M

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Helsingør

Rekvirering af salgsopstilling


Focus Advokater P/S

Cortex Park Vest 3
5230 Odense M

Ekstra bemærkninger

Særligt auktionsvilkår: Det er rekvirentens opfattelse, at den på ejendommen opførte bebyggelse ikke er funktionsdygtig. Der vil derfor som udgangspunkt være tale om tvangsauktion over en byggegrund. Salg på tvangsauktion adskiller sig momsmæssigt ikke fra et frivilligt salg, og salget er dermed momspligtigt, såfremt det ville være momspligtigt ved et frivilligt salg af ejendommen. Såfremt Skattestyrelsen eller andre myndigheder måtte anse salget af ejendommen på tvangsauktion for at være momspligtigt, skal budsummen anses som værende eksklusiv moms. Det påhviler herefter i enhver henseende auktionskøber at indbetale moms i forbindelse med købet af ejendommen på tvangsauktionen til de relevante myndigheder. Endvidere påhviler enhver øvrig forpligtelse/forpligtelser i anledning heraf auktionskøber.

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion: kr. 1.000.000 + moms.

Retskreds

AS 5-216/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-05-12 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.