4au, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke, pr. 11-05-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

4au, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke

Adresse

Gl. Møllevej 4
7323 Give

Udhus på 120 m².

Grundarealet er ifølge tingbogen 705 m², heraf 0m² vej.

Udhuset ligger ved Kollemorten, ca. 10 km øst for Give og tæt på landsbyerne Vonge og Knude. Desuden er der blot en lille halv times kørsel til både Billund og Vejle.

På grunden er opført et udhus i 1957. Huset har ydervægge af træ og tag af metal, jf. BBR. Det bebyggede areal er på 120 m².

Ifølge BBR er udhuset uopvarmet, men ved rekvirentens besigtigelse kunne det konstateres, at der er installeret en pejseindsats.

Udhuset er indrettet med toilet, bruser, sauna samt 3 opholdsrum.

Udhuset er af ældre dato og bærer præg af, at ejer har iværksat div. istandsættelsesarbejder, som ikke er færdiggjort. Taget ser ud til at være af nyere dato.

Udhuset ligger ud til vejen, og på den anden side af udhuset er arealet anlagt som have med græs samt legehus (vindmølle). Div. affald er at finde i haven, så auktionskøber må påregne oprydning.

Haven er forbundet med naboejendommens have, så begge havestykker fremstår som én samlet ejendom.

Det fremgår af ejendomsdatarapporten, at der ikke er vandforsyning, spildevandsafløb eller varmeforsyning på udhuset.

Udhuset er beliggende i landzone og ud til offentlig vej.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Vejle Kommunes hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9796.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 112.900, heraf grundværdi kr. 130.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Hicham El Hallami

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Vejle Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Poul Schmith/Kammeradvokaten
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Poul Schmith/Kammeradvokaten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-06-03 kl. 13:40
Retten i Kolding
Retssal 11
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Poul Schmith/Kammeradvokaten

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/9796

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 20.000. Der gøres opmærksom på, at ejendommen på 1. auktion endvidere blev opråbt sammen med Gl. Møllevej 2, 7323 Give. Højeste samlede bud var kr. 300.000. Ejendommene vil endvidere blive opråbt både særskilt og samlet på 2. auktion. Der blev indgået hammerslag.

Retskreds

AS 411/2021
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-05-12 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.