Deasy IVS, cvr: 38874330, pr. 12-05-2022

Ved dekret af 2022-05-10 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Deasy IVS
CVR-nr. 38874330

Adresse

Høje Taastrup Boulevard 258
2630 Taastrup

Sagsnr. K 1741/22-D

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 06.04.2022.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 26.01.2022.

Likvidator har været udmeldt den 21.02.2022.

Som kurator er udpeget advokat Peter Wedel Ranch Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 10.05.2022.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-05-12 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.