8o, Sædder by, Sædder, pr. 12-05-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

8o, Sædder by, Sædder

Adresse

Indelukket 10
4682 Tureby

Huset er et sommerhus, der iflg. BBR er opført i 1962 med et bebygget areal på 95 m², der udgør boligarealet.

Det tinglyste areal er på i alt 1.823 m².

Ingen truffet ved besigtigelsen den 29.03.2022.

Denne beskrivelse baserer sig på den netop gennemførte ind- og udvendige besigtigelse samt BBR-oplysninger.

Vedrørende adgangsforhold til ejendommen henvises til vedlagte kort over vejforsyning, der udviser privat fællesvej som adgangsvej.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR med ovn til fast og flydende brændsel med flydende brændsel som opvarmningsmiddel.

Vandforsyning sker ifølge BBR fra alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Ejendommen, der iflg. BBR er opført med ydervægge i letbetonsten, og har metaltrapezplader som tag, består af 3 rum, og herudover et fyrrum, toilet, køkken/alrum og udestue.

Det ene rum indeholder et åbent ildsted/pejs.

De 3 rum er alle med forskelligt loft- og gulvbeklædning.

Toilet med håndvask.

Køkken/alrum er uden hårde hvidevarer, delvist manglende gulv samt brændeovn der er frakoblet.

Udestue, som ikke er registreret på BBR, fremstår meget misligholdt, der er gulvtæppe samt forskellig vægbeklædning.

Fyrrum med brusekabine, oliefyr og dør til baghaven.

Ejendommen fremstår generelt stærkt misligholdt, forfalden og bærer præg af, at ejendommen ikke har været beboet i længere tid.

Der er manglende lister/isolering omkring flere vinduer, råd flere steder samt misligholdte lofter og gulve.

Der er på ejendommen en ulovlig olietank, som skønnes at være tilsluttet, men ejendommen står uopvarmet. Olietanken fremgår ikke af BBR.

Haven er tilgroet og misligholdt.

Det er, af en af ejerne blevet oplyst, at der er givet tilladelse til helsårsbolig for så vidt angår Indelukket 8 og Indelukket 6. Der er ikke søgt om tilladelse til helårsbeboelse på denne ejendom.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 656.400, heraf grundværdi kr. 1.000.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Lars Geister, Elisabeth Birgit Geister og Leif Iskander Ottosen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Sydbank A/S
c/o advokat Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advokat Lars Thurø Møller

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-05-31 kl. 09:30
Retten i Roskilde
Retssal 14
Ved Ringen 1
4000 Roskilde

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Ret&Råd Advokater
Advokat Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70A

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Roskilde, Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Rekvirering af salgsopstilling


Ret & Råd Advokater
Advokat Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud ved 1. auktion kr. 780.000.

Retskreds

AS 14-35/2022
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-05-12 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.