3h, Daugbjerg by, Daubjerg, pr. 12-05-2022

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3h, Daugbjerg by, Daubjerg

Adresse

Søvsøvej 4
8800 Viborg

9 e, Daugbjerg by, Daubjerg

Adresse

Søvsøvej 4
8800 Viborg

17o, Daugbjerg by, Daubjerg

Adresse

Søvsøvej 4
8800 Viborg

Tinglyst areal 3 h Daugbjerg by, Daubjerg 1.225 m², 9 e Daugbjerg by, Daubjerg 14.770 m² heraf vej 1.200 m², 17 o Daugbjerg by, Daubjerg 19.770 m² - Samlet areal ialt 35.765 m² heraf vej 1.200 m².

Landejendom beliggende i landlige omgivelser uden for Daugbjerg ca. 25 min. kørsel fra Viborg. Skole, daginstitution og indkøbsmulighed findes i Mønsted, ca. 5 km fra ejendommen. På ejendommen er opført følgende bygninger:

Stuehus i BBR benævnt bygning nr. 1 er opført med ydervægge af røde mursten og med rødt tegltag. Huset er forsynet med termovinduer i PVC-rammer. Husets gulve er en blanding af laminat-/klinkegulve. Der er opsat listelofter.

Huset indeholder: Bryggers med klinkegulv. Badeværelse med sandfarvet klinkegulv, vægfliser, bruseniche og lyst skabsinventar. Ejer oplyser, at der ikke er gulvvarme, hvilket betyder at der ikke er nogen varmeinstallation på badeværelset. Stort køkken-/alrum med hvidt elementkøkken med koksfarvet laminatbordplade. Værelse. Gennemgangsrum. 2 stuer samt depotrum (tidligere entré). Under gennemgangsværelset og køkkenet er der en gammel forrådskælder, der alene anvendes til installationer.

Kælderen fremstår simpel og lavloftet med utæt adgangsdør.

Huset trænger generelt inde som ude til istandsættelse.

På ejendommen er endvidere opført en række bygninger, der tidligere har været tilknyttet det fra ejendommen drevne landbrug, jf. BBR-oplysningerne nedenfor. Disse huse bærer forsat præg af at være indrettet til landbrugsdrift. Flere af dem indeholder således gammelt staldinventar, støbte gulve med udmugningskanaler, støbte foderkryber m.v.

I den ene af bygningerne er der indrettet et fyrrum, hvor der henstår et nyere pillefyr. På grunden forefindes tillige et gammelt hønsehus, der er i meget ringe stand samt et gammelt frysehus, der er delvist sammenfaldet. Af hårde hvidevare forefandtes ved besigtigelsen: Fagor køleskab, glas keramisk komfur, emhætte og Samsung opvaskemaskine.

Ejendommen har eget vandværk og nedsivningsanlæg. Det vides ikke hvorledes vandkvaliteten er.

Grunden omkring huset er udlagt som græs, og jorden vedrørende matr. nr. 9 som ligger syd for ejendommen er eng, mose, krat, træer og mark med græs.

Ejendommen er beliggende i landzone, og der er landbrugspligt, hvilket bl.a. betyder, at der er bopælspligt. Ejendommen er beliggende inden for et område omfattet af kommuneplaner, disse kan rekvireres hos kommunen.

De enkelte matrikler er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser. Endvidere er matriklerne beliggende inden for nitratfølsomme indvindingsområder, jf. ejendomsdatarapporten. På matrikel nr. 9 e Daugbjerg by, Daugbjerg er der beskyttet natur i form af en mose. På samme matrikel er der endvidere et beskyttet sten- eller jorddige. På matrikel 3 h er der endvidere tinglyst dokument om fredskov. Servitutten er vedlagt salgsopstillingen.

På ejendommen er endvidere tinglyst servitut i form af interessentskabskontrakt for Daugbjerg plantage.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldigt 7 år fra 06.09.2017. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret, henholdsvist gennemført.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Stuehus til landbrugsejendom. Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1927. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal 130 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder & tagetage) 130 m². Samlet kælderareal 12 m². Heraf dyb kælder 12 m². Samlet boligareal 130 m². Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal badeværelser: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb.
Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel.

Bygningsnr.: 2
Tiloversbleven landbrugsbygning. Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1956. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 86 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Malkerum, Kalvehus. Der er indrettet fyrrum i 2015 iflg. ejer, der skal søges byggetilladelse via bygogmiljoe.dk for at godkende indretningen.

Bygningsnr.: 3
Tiloversbleven landbrugsbygning. Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1956. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 378 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Staldbygning uden nærmere specifikation.

Bygningsnr.: 4
Tiloversbleven landbrugsbygning. Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1959. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 77 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Ladebygning.

Bygningsnr.: 5
Tiloversbleven landbrugsbygning. Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1959. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 150 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.

Bygningsnr.: 6
Udhus. Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1900. Materialer: Yder-væggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal: 50 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Bygningsnr.: 7
Tiloversbleven landbrugsbygning. Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1978. Materialer: Ydervæggens materiale: Metal. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 200 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.

Oplysninger om grunde:
Vand og afløb:
Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg. Afløbsforhold: Øvrige renseløsninger: Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd. Matrikelnr. 3 h Daugbjerg by, Daubjerg og 17 o Daugbjerg by, Daubjerg.

Oplysninger om anlæg:
Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 11
Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Silo. Etableringsår: 1984. Areal: 160 m². Bemærkninger omkring anlæg: Plansilo.

Anlægsnr.: 32
Beliggende på matrikel 17 o. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Tank. Driftstatus: Ikke i drift. Placering: Over terræn, udendørs. Indhold: Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingvand Rumfang: 320 m³.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 426.100, heraf grundværdi kr. 1.200.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Peder Baunsgaard Hellerup og Agnethe Baunsgaard Hellerup

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2022-06-03 kl. 10:30
Retten i Viborg
Retssal H
Klostermarken 10
8800 Viborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Heidi Højbjerg på e-mail: hho@njordlaw.com - med oplysning om sagsnr. 510742-227213/hho
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Viborg

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 2-53/2022
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2022-05-12 af bdq a/s.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.
Har du problemer at forblive logget på? Se vores guide til cookies

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.