BiQ-Nyt - Læs bl.a. om DSBfirst Danmark A/S, Alm. Brand Præmieservice A/S og DSV Transport A/S

Læs i denne uges nyhedsbrev om Jacob Kjær der er tiltrådt som bestyrelsesformand for DSBfirst Danmark A/S, Ole Joachim Jensen der er udtrådt af bestyrelsen for Alm. Brand Præmieservice A/S, Peter Andreas Stakemann der er udtrådt af direktionen for Inkasso Danmark ApS m.fl. God weekend fra BIQ

04-11-2011: Christian Dahl Kragelund er udtrådt af direktionen for RISSKOV REJSER HOLDING ApS. Anna Lise Dam Larsen er herefter indtrådt. #
04-11-2011: Sissi Dorthe Lund Hansen har overtaget Morten Søndergaard Olsens post i direktionen for MONEY IN THE BANK ApS. #
04-11-2011: Henrik Harboe er tiltrådt som bestyrelsesformand for DECUMED ApS, hvorefter Steen Palle Petersen er udtrådt. #
03-11-2011: Paul Christensen og Niels Egede Hansen er udtrådt af bestyrelsen for SØBOGAARD A/S til fordel for Ellen Nielsen og Niels Trolle Jensen. #
03-11-2011: Flemming Bent Lindeløv er tiltrådt som bestyrelsesmedlem for SPINNING JEWELRY A/S. #
03-11-2011: Ejvind Henriksen, Lars Jørgensen og Carsten Rise er alle udtrådt af direktionen for VEKTOR ENERGI ApS. Jørgen Peder Højbjerg Madsen er herefter indtrådt som adm. direktør. #
02-11-2011: Søren Kim Ørding, Bane Gauger og Dario Rodriguez López har stiftet PADEL DANMARK ApS, hvori Søren Kim Ørding er tiltrådt som direktør. #
02-11-2011: Dina Hvidtfeldt Lorentzen er fratrådt som direktør for DANSK TELECENTER ApS, hvorefter Tania Laubi Bak er tiltrådt. #
02-11-2011: Poul Erik Kristensen er i bestyrelsen for MARMORLINE & CO. A/S blevet udskiftet med Karl Erik Elbæk. #
02-11-2011: Peter Møller Schultz er udtrådt af bestyrelsen for TAO INVEST HORSENS ApS til fordel for Malene Schultz. #
02-11-2011: Christian Roslev er fratrådt som bestyrelsesformand for DSBFIRST DANMARK A/S til fordel for Jacob Kjær. #
02-11-2011: ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S har stiftet BLUESKY INVEST ApS med Lars Marthedal Andersen som direktør og NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB som revisor. #
01-11-2011: Jens Ove Albertsen er udtrådt af bestyrelsen for SECUYOU ApS til fordel for Morten Theibel Fischer. #
01-11-2011: Martin Sundahl er i bestyrelsen for COMENDO TELECOM A/S udskiftet med Michael Clay Dickerson. #
01-11-2011: Klaus Walkusch har stiftet AQCELL A/S med en ledelse bestående af Jannie Villerup Kristensen, Klaus Walkusch og Peter Kristian Skov Sørensen. Aksel Christensen er tiltrådt som revisor. #
01-11-2011: Christian Pihl er fratrådt som bestyrelsesformand for REVISIONPLUS A/S til fordel for Lone Friis Hansen. Alice Fyhn Kjær er samtidig indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem. #
31-10-2011: Jens Lundgaard er udtrådt af bestyrelsen for DSV TRANSPORT A/S til fordel for Per-Anders Hjort. #
31-10-2011: Johnny Ib Rasmussen er i bestyrelsen for LINDPRO A/S udskiftet med Flemming Lorents Steen. #
31-10-2011: Alex Emil Pedersen er udtrådt af bestyrelsen for ANDELSKASSEN FYNS FOND til fordel for Ebbe Junker Møller. #
28-10-2011: Henrik Busch er fratrådt som bestyrelsesmedlem for KUDIBAL ApS, hvorefter Annette Carina Thomsen er indtrådt. #
28-10-2011: Peter Andreas Stakemann er udtrådt af direktionen for INKASSO DANMARK ApS. René Pedersen, Bendt Bo Svensson og Jørgen Kerl Cardel er herefter indtrådt. Jørgen Preben Rømming og Ellen Slot Svensson er samtidig indtrådt som bestyrelsesmedlemmer. #
28-10-2011: Hans Peter Jensen er udtrådt af bestyrelsen for FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD mens Hanne Harmsen er indtrådt. #
28-10-2011: Ole Joachim Jensen er udtrådt af bestyrelsen for ALM. BRAND PRÆMIESERVICE A/S til fordel for Anne Mette Barfod. #
27-10-2011: Kerrie Mather og Luke Erik Bugeja er fratrådt som bestyrelsesmedlemmer for KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S. Christopher James Ireland og David Mark Staton er herefter tiltrådt. #
27-10-2011: Jakob Meding er indtrådt i direktionen for HEWLETT-PACKARD ApS. #
27-10-2011: Peter Vejstrup Jakobsen er fratrådt som bestyrelsesmedlem for LOUIS NIELSEN A/S. #
27-10-2011: Peter Max er ikke længere bestyrelsesmedlem for ELTRACO A/S. #
26-10-2011: Peter Korsholm er udtrådt af både direktion og bestyrelse for EQT PARTNERS A/S til fordel for Morten Hummelmose. Samtidig er Niels Thomas Heering og Jan Inge Ståhlberg udtrådt af bestyrelsen, hvorefter Claes Johan Bygge er indtrådt. #
26-10-2011: Hilda Nikoline Werk og Rudolf Werk er begge udtrådt af bestyrelsen for WERKS GRAFISKE HUS A/S, hvorefter Jens Hansen, Jørgen Mogens Brandt, Claus Ørnbjerg Christensen, Kurt Laurits Broberg Nielsen og Lisbeth Werk er indtrådt. #
26-10-2011: C3 BYG ApS og KIMAGIBO HOLDING ApS har stiftet NOVOFERM PORTXPERTEN ApS med en direktion bestående af Bo Østergaard og Carsten Rubæk Andersen. #
26-10-2011: Tanya Maj Stjernholm er udtrådt af bestyrelsen for EGMONT SERIEFORLAGET A/S. #
25-10-2011: Ole Mærsk Kauffeldt er fratrådt som bestyrelsesformand for DE DANSKE VÆGTKONSULENTER A/S til fordel for Cato Broberg. Inge Kauffeldt og Niels Christian Møberg er samtidig udtrådt af bestyrelsen hvorefter Bjarne Ravnsted-Larsen og Søren Wulff er indtrådt. #
25-10-2011: Carsten Eskildsen er udtrådt af direktionen for BLUE WATER SHIPPING A/S. #
25-10-2011: Pernille Biel Hamann er fratrådt som direktør for NORDISK FULL SERVICE A/S, hvorefter Chris Clausen Petersen er tiltrådt. #
25-10-2011: Stefan Ilmari Richard Reijonen er fratrådt som adm. direktør for ORANGE BUSINESS DENMARK A/S, hvorefter Roger Ingvar Soderberg er tiltrådt. #
24-10-2011: Waldemar Nuvall og Stephen James Easterbrook er begge udtrådt af bestyrelsen for MCDONALD'S DANMARK ApS til fordel for John Atherton og Mahrukh Hussain. #
24-10-2011: Jesper Hansen er i bestyrelsen for PORTAL DANMARK A/S udskiftet med Claus Hovge Andersen. #
24-10-2011: Ole Nørskov er fratrådt som direktør for MEDIA WATCH A/S, hvorefter Anders Gaarde Heering er tiltrådt. Henrik Philip Schjerbeck er samtidig udtrådt af bestyrelsen til fordel for Claus Hovge Andersen. #
24-10-2011: Helle Høy Simonsen er fratrådt som direktør for QFA SEJS ApS, hvorefter Mette Jensen er tiltrådt. #
24-10-2011: Jørgen Hansen, Leif Ingemann Andersen og Morten Helveg Petersen er alle udtrådt af bestyrelsen for HELVEGS FOND, hvorefter Marianne Bruus Jelved, Jane Findahl Lindskov og Bent Bjerggaard Mikkelsen er indtrådt. #
24-10-2011: Niels Solon er tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem for SPARINVEST PROPERTY INVESTORS II A/S. #